От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по медицине
Короткое описаниеЗміни тромбоцитарно-судинного гемостазу і системи антиоксидантного захисту, методи їх корекції у хворих на імунні нефропатії з нефротичним синдромом
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 26.8 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 08:01:26 Скачать «Зміни тромбоцитарно-судинного гемос...»Подробнее

Смотрите также:
  • Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень тромбоцитарно-судинного гемостазу у вагітних з прееклампсією

  • Оцінка терапевтичної ефективності лікування хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом еферентними методами

  • Імунна реактивність організму та система гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом, поєднаним з порушенням гіпофізарно-наднирникової системи

  • Зміни активності тромбоцитарного гемостазу у хворих із гострим коронарним синдромом без елевації сегменту ST під впливом антитромботичного лікування

  • Вміст нітритів та чутливість тромбоцитів до оксиду азоту у хворих на прогресуючі нефропатії в динаміці лікування

  • Шляхи корекції метаболічних змін та порушень системи гемостазу у хворих похилого віку на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця

  • Клінічна, лабораторна і морфологічна характеристика та лікування хворих на мезангіопроліферативний гломерулонефрит з нефротичним синдромом

  • Особливості стану системи гемостазу, морфофункціональні зміни еритроцитів, порушення толерантності до глюкози при гіпертонічній хворобі у хворих різного віку, шляхи корекції

  • Ефективність амбулаторної терапії виразкової хвороби з урахуванням корекції антиоксидантного та імунного статусів в умовах надлишку фторидів в оточуючому середовищі

© 2007-2018