От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по медицине
Короткое описаниеЕфективність фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 34.1 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 07:56:29 Скачать «Ефективність фітозасобів у хворих н...»Подробнее

Смотрите также:
  • Прозапальні цитокіни периферичної крові на початкових етапах формування цукрового діабету I та II типу

  • Особливості формування серцево-судинних ускладнень цукрового діабету II типу у хворих із різними проявами метаболічного синдрому та їх фармакологічна корекція

  • Особливості перебігу, патогенезу і лікування остеоартрозу на фоні цукрового діабету

  • Вплив генотипічних та екзогенних факторів на клінічні прояви і перебіг цукрового діабету I типу у дітей

  • Біохімічні компоненти плазматичної ланки системи гемостазу за судинних ушкоджень в динаміці розвитку цукрового діабету

  • Молекулярні основи змін структурно-функціонального стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу

  • Роль NO-залежних сигнальних шляхів у регуляції морфофункціонального стану тромбоцидів за умов цукрового діабету 1-го типу

  • Вивчення активності протеолітичних ферментів панкреатичного та позапанкреатичного походження в динаміці експериментального цукрового діабету

  • Клінічна ефективність застосування фітозасобів багатоспрямованої дії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

© 2007-2019