От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по медицине
Короткое описаниеНаукове обгрунтування біохімічних основ формування бронхолегеневих захворювань у населення за умов забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низьких дозах
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 66.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 06:52:44 Скачать «Наукове обгрунтування біохімічних о...»Подробнее

Смотрите также:
  • Еколого-гігієнічна оцінка забруднення грунту і суміжних об'єктів довкілля важкими металами та їх впливу на здоров'я населення в умовах технолгенного навантаження

  • Динаміка забруднення важкими металами вододільних ландшафтів малих річок лісостепу Сумщини

  • Забруднення важкими металами дерново-підзолистих грунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся

  • Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля та здоров'я населення (на прикладі регіону Покуття)

  • Кисневий статус організму вагітних та його корекція в умовах техногенного навантаження важкими металами

  • Імунологічна реактивність організму за різних умов техногенного забруднення середовища важкими металами

  • Мікрофлора забруднених важкими металами грунтів, їх індикація та шляхи оздоровлення

  • Прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля методом непараметричного регресійного аналізу

  • Наукові основи охорони повітряного середовища від забруднення канцерогенними N-нітрозамінами та попередження онкогенного ризику для населення

© 2007-2019