От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике
Короткое описаниеАкустична емісія як прояв динаміки дефектів кристалічної гратки
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 19.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-15 12:22:56

Смотрите также:
  • Опис та динаміка гратки кристалів типу шпінелі в концепції надпросторової симетрії

  • Краудіони як нелінійні збудження тривимірної кристалічної гратки

  • Зміна параметра гратки в острівцевих вакуумних конденсатах

  • Деформаційні зміни кристалічної гратки і енергетичного спектру електронної підсистеми антимоніду індію при подвійному легуванні

  • Амальгамовані об'єднання граток і гратки нормальних дільників у вінцевих добутках

  • Структура точкових дефектів у плівках телуриду кадмію

  • Особливості пластичної деформації опромінених матеріалів з різним типом кристалічної структури

  • Механізм утворення і властивості ростових мікродефектів у бездислокаційних монокристалах кремнію

  • Дослідження впливу градієнта складу і дефектів гратки на оптичні, фотоелектричні властивості та механізми переносу заряду в твердих розчинах HgCdTe і фоточутливих структурах на їх основі

© 2007-2019