От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по медицине
Короткое описаниеПошук та вивчення потенційних протипухлинних засобів - похідних кислот фосфору експериментальне дослідження
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 66.3 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-08 19:30:49 Скачать «Пошук та вивчення потенційних проти...»Подробнее

Смотрите также:
  • Пошук потенційних міотропних детрузороселективних сполук в ряду похідних гуанідину

  • Антиметастатичні властивості протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону при пухлинній хворобі (експериментальне дослідження)

  • Синтез потенційних протитуберкульозних засобів на основі гідразидів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот

  • Синтез, перетворення та біологічна активність 4-азолідон-3-алканкарбонових кислот

  • Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1-R-4-метил-2- оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот

  • Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідованих похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонових кислот

  • Морфофункціональний стан трубчастих кісток у процесі репаративної регенерації під впливом поліетиленгліколів та їхніх похідних (анатомо-експериментальне дослідження)

  • Фармакогностичне вивчення омели білої і розробка на її основі фармакологічних засобів

  • Комплексоутворення галогенідів фосфору та силіцію з N- та O-донорними лігандами

© 2007-2018