От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по медицине
Короткое описаниеРоль фотоперіоду в регуляції процесів пероксидації в базальних ядрах мозку щурів за гострої гіпоксії
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 68.3 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 05:48:11 Скачать «Роль фотоперіоду в регуляції процес...»Подробнее

Смотрите также:
  • Фотоперіодичний компонент механізмів адаптації до гострої гіпоксії

  • Підвищення ефективності пірацетаму за гострої гіпоксії шляхом застосування блокаторів глутаматних рецепторів

  • Особливості фотоперіодичних змін прооксидантних процесів, антиоксидантної системи та надниркових залоз за умов екзогенної гіпоксії

  • Розподіл білка адгезії нервових клітин NCAM в стуктурах головного мозку щурів за умов дії іонізуючого опромінення в малій дозі

  • Нейрофізіологічні механізми відновлення слідових процесів у щурів під впливом мозкової та дистантної нейротрансплантації тканини блакитнуватої плями ембріонального мозку

  • Роль тиреоїдних гормонів у регуляції обміну фосфоінозитидів у печінці щурів різного віку

  • Вільнорадикальні процеси в мозку і серці дорослих і старих щурів при іммобілізаційному стресі

  • Трансплантація ембріональної нервової тканини в лікуванні гострої ішемії мозку в експерименті

  • Морфогенез змін в ядрах кардіореспіраторного центру стовбура головного мозку при інсультах півкульової локалізації

© 2007-2020