От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по медицине
Короткое описаниеРоль M1-холіно-, D2-дофамінових рецепторів і L- Ca2+ каналів у регуляції секреції, кровоплину та захисту слизової оболонки шлунка
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 1124.5 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 05:47:50 Скачать «Роль M1-холіно-, D2-дофамінових рец...»Подробнее

Смотрите также:
  • Клініко-патогенетична оцінка кровоплину слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки та удосконалення комплексного лікування дітей з хронічними гастродуоденітами

  • Роль локальної стрес-лімітуючої системи у механізмах цитопротекції слизової оболонки стравоходу і шлунка

  • Хронічний гастрит: клініко-біохімічні та морфофункціональні аспекти формування диспластичних змін слизової оболонки шлунка

  • Вплив пероксидації ліпідів на стан мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки

  • Вибір об'єму і методу операції при виразковій хворобі шлунка в залежності від наявності і вираженості диспластичних змін епітелію слизової оболонки

  • Морфологічний стан слизової оболонки пілоричного відділу шлунка і ясенних сосочків в нормі та при виразковій хворобі

  • Морфофункціональні зміни слизової оболонки шлунка, кісткового мозку та периферичної крові при розвитку дефіцитних анемій після резекції шлунка

  • Лікувально-профілактична ефективність тіотриазоліну при експериментальних ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки шлунка

  • Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на шлункову секрецію та стан слизової оболонки шлунка у щурів

© 2007-2019