От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по медицине
Короткое описаниеРоль NO-залежних сигнальних шляхів у регуляції морфофункціонального стану тромбоцидів за умов цукрового діабету 1-го типу
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 76.1 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 05:47:47 Скачать «Роль NO-залежних сигнальних шляхів ...»Подробнее

Смотрите также:
  • Молекулярні основи змін структурно-функціонального стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу

  • Прозапальні цитокіни периферичної крові на початкових етапах формування цукрового діабету I та II типу

  • Ефективність фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу

  • Роль трансформувального фактора росту beta1 в регуляції структурно-функціонального стану позаклітинного матриксу за цукрового діабету

  • Порушення NO-залежної регуляції скорочувальних реакцій судин та серця за умов експериментального цукрового діабету

  • Вивчення активності протеолітичних ферментів панкреатичного та позапанкреатичного походження в динаміці експериментального цукрового діабету

  • Особливості перебігу, патогенезу і лікування остеоартрозу на фоні цукрового діабету

  • Особливості формування серцево-судинних ускладнень цукрового діабету II типу у хворих із різними проявами метаболічного синдрому та їх фармакологічна корекція

  • Вплив генотипічних та екзогенних факторів на клінічні прояви і перебіг цукрового діабету I типу у дітей

© 2007-2019