От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеВплив гравітації на порушення симетрії у калібрувальних теоріях поля
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 104.9 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 01:44:01

Смотрите также:
  • Проблема компенсации внешнего магнитного поля электрооборудования с позиций теории симметрии

  • Квантово-польовий опис багаточастинкових систем з порушеними симетріями на основі моделі самоузгодженого поля

  • Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів

  • Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії

  • Аналіз і оптимізація характеристик поля в зоні Френеля апертурних випромінюючих систем із флуктуаціями фази поля збудження

  • Математичне моделювання фізико-механічних полів з гвинтовим типом симетрії методом R-функцій

  • Узагальненні поля Якобі і хаотичне представлення для гамма-поля

  • Ліївська та умовна симетрії деяких нелінійних еволюційних рівнянь

  • Підвищення якісних показників систем підпорядкування регулювання електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії

© 2007-2021