От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеВплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 37.3 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-08 07:01:57

Смотрите также:
  • Магнітна структура епітаксіальних плівок ферит-гранатів в просторово-неоднорідних магнітних полях

  • Епітаксійні плівки ферит-гранатів з анізотропією типу "кутова фаза"

  • Вплив лазерного опромінення на поведінку домішок і дефектів у Ві-заміщених ферит-гранатових плівках

  • Особливості доменних структур у ферит-гранатових плівках з точкою компенсації і спіновою переорієнтацією

  • Вплив діамагнітного заміщення у феримагнітних плівках на їх магнітні властивості

  • Удосконалення електротехнологічної дії на мікроорганізми на основі аналізу електричного поля

  • Вплив просторової неоднорідності і зовнішнього електричного поля на генерацію хвиль в активних областях на Сонці

  • Застосування електричного поля постійного струму в комплексному лікуванні гнійних холангітів та холестатичної печінкової недостатності в ранньому післяопераційному періоді (експериментально-клінічне дослідження)

  • Вплив технології вирощування на мікромеханічні властивості епітаксійних структур на основі GaAs

© 2007-2019