От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеВплив технологічних факторів на дефектну підсистему і електронні процеси у плівках халькогенідів свинцю PbTe, PbSe і PbS
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 60.7 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-07 22:39:26

Смотрите также:
  • Вплив атомних і структурних дефектів на електронні процеси в епітаксійних плівках телуридів олова і свинцю

  • Вплив лазерного опромінення на поведінку домішок і дефектів у Ві-заміщених ферит-гранатових плівках

  • Рекомбінаційні процеси та електрофізичні властивості низькорозмірних систем на основі дийодиду свинцю і кисневмісних сполук цинку

  • Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси в епітаксійних плівках селеніду свинцю

  • Вплив розмірних ефектів та технологічних факторів на кінетичні властивості плівок телуриду свинцю

  • Вплив фізичних і геометричних факторів на струмо- і теплоперенесення в металооксидних плівках і гетероструктурах на їх основі

  • Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники нейроендокринної системи у щурів та їх корекція

  • Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів

  • Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

© 2007-2018