От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеДослідження змін властивостей приповерхневих шарів фосфіду індію під дією атомів водню теплових енергій
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 89.3 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-02 08:36:20

Смотрите также:
  • Мікропластичні властивості приповерхневих шарів кристалів кремнію

  • Механізми радіаційної пошкоджуваності поверхневих шарів твердих тіл при бомбардуванні іонами інертних газів та водню

  • Моделювання процесів хемостимульованої міграції атомних часток у приповерхневих шарах напівпровідників

  • Орієнтаційна впорядкованість у приповерхневих полімолекулярних шарах немезогенів

  • Молекулярно-динамічне моделювання масоперенесення у твердому тілі під дією іонів низьких енергій

  • Розподіл елементів по глибині приповерхневих шарів твердих тіл при іонному опромінюванні

  • Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів

  • Спектроскопія рідбергівських атомів у зовнішньому електромагнітному полі

  • Дослідження перехідних шарів монокристалічних плівок залізо-ітрієвого гранату, вирощених методом рідкофазної епітаксії

© 2007-2020