От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеДослідження перехідних шарів монокристалічних плівок залізо-ітрієвого гранату, вирощених методом рідкофазної епітаксії
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 39.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-23 08:51:37

Смотрите также:
  • Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату

  • Формування домішково-дефектної підсистеми та фізичні властивості слабколегованих монокристалів і монокристалічних шарів багатошарових композицій

  • Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6 та А3В5, отримані методом радикало-променевої епітаксії

  • Наноструктура та електродинаміка надпровідних квазі-монокристалічних плівок YBa2 Cu3 O7~-~x

  • Експериментальні дослідження подвійного бета-розпаду атомних ядер

  • Механізми рекомбінаційного свічення в складних оксидах з домішками іонів перехідних металів

  • Вплив діамагнітного заміщення у феримагнітних плівках на їх магнітні властивості

  • Структура, оптичні і електричні властивості легованих плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпилення

  • Пошарова вторинно-електронна спектроскопія монокристалічних сплавів

© 2007-2020