От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеЕлектронний спектр та оптичні властивості напівпровідникових твердих розчинів на основі нітридів III групи
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 41.9 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-29 04:26:10

Смотрите также:
  • Стабільність, зонна структура та оптичні властивості твердих розчинів на основі елементів IV групи

  • Енергетична структура, хімічний зв'язок, оптичні та термодинамічні властивості тетраедрично координованих напівпровідникових твердих розчинів

  • Зонна структура, хімічний зв'язок та оптичні властивості напівпровідникових твердих розчинів заміщення GaxIn1 - xP, InAsxSb1 - x, InSb11 - xBix

  • Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості CdTe, HgTe та твердих розчинів на їх основі

  • Кристалохімія точкових дефектів і властивості нестехіометричного SnTe та твердих розчинів на його основі

  • Концентраційні аномалії властивостей в напівпровідникових твердих розчинах на основі телуриду свинцю

  • Розробка технології високонадійних термоелектричних модулів Пельтьє на основі кристалів твердих розчинів Bi - Te - Se - Sb

  • Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях

  • Оптичні властивості та електропровідність органічних напівпровідників на основі спряжених поліариленів

© 2007-2020