От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеЕнергетична структура, релаксація і міграція електронних збуджень у атомарних кріокристалах
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 62.1 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-18 09:34:45

Смотрите также:
  • Люмінесцентна спектроскопія електронних збуджень в іонних свинцевовмісних моно- та нанокристалах

  • Спектральні властивості функціональних -електронмістких молекулярних систем з направленим перенесенням електронних збуджень

  • Кінетика розподілу електронних збуджень при рентгенівському опроміненні

  • Динаміка низькоенергетичних збуджень в шаруватих ян-теллерівських кристалах

  • Кінетика росту та оптичні прояви атомарних і вакансійних кластерів

  • Процеси релаксації колективних збуджень у скінченних фермі-системах

  • Механізми перетворення високоенергетичних електронних збуджень в багатокомпонентних йодистих кристалах

  • Динаміка та термодинаміка двовимірних кріокристалів з молекулярними домішками

  • Надплинна гідродинаміка та типи збуджень в квантових бозе рідинах за наявності двох конденсатів

© 2007-2018