От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеПрогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля методом непараметричного регресійного аналізу
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 82.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 04:10:34 Скачать «Прогнозування впливу техногенного з...»Подробнее

Смотрите также:
  • Моделі й системи аналізу і прогнозування техногенного забруднення приграничного шару атмосфери

  • Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля та здоров'я населення (на прикладі регіону Покуття)

  • Еколого-гігієнічна оцінка забруднення грунту і суміжних об'єктів довкілля важкими металами та їх впливу на здоров'я населення в умовах технолгенного навантаження

  • Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря

  • Наукове обгрунтування біохімічних основ формування бронхолегеневих захворювань у населення за умов забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низьких дозах

  • контрольна з кореляційно-регресійного аналізу

  • Науково-технічні методи і засоби зменшення техногенного навантаження на довкілля в районі затоплених калійних шахт (на прикладі рудника "Калуш")

  • Гігієнічна оцінка аерококів у мікробіоценозах організму людини в умовах антропогенного забруднення навколишнього середовища

  • Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району)

© 2007-2019