От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеЗакономірності поширення тріщин термічної втоми в жароміцних сплавах при неоднорідному термонапруженому стані
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 23.3 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-26 01:21:17

Смотрите также:
  • Розв'язок задач стійкості пластин при неоднорідному докритичному стані за допомогою методу R-функцій

  • Закономірності впливу термічної обробки деревинностружкових плит на їх фізико-механічні та екологічні показники

  • Орієнтаційні зміни та закономірності виникнення й розвитку тріщин у процесі пластичної деформації двовимірних полікристалів алюмінію при кімнатній температурі

  • Вплив нерівноважних умов охолодження на фазоутворення у легованих міддю магнітотвердих сплавах системи Nd - Fe - C

  • Структурно-фазові зміни в кристалічних та аморфних сплавах на основі перехідних металів при термоциклічних обробках

  • Згин пластин з коловою межею та прямолінійними тріщинами з урахуванням контакту берегів тріщин

  • Взаємодія тріщин при згині пластин з урахуванням контакту берегів

  • Розробка методу ідентифікації стану втоми оператора системи "людина - техніка - середовище"

  • Закономірності поширення плоских гармонічних хвиль в композитних матеріалах

© 2007-2020