От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеВикористання вермикомпосту на осушуваних дерново-підзолистих грунтах Західного Полісся України
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 22.5 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 03:57:37 Скачать «Використання вермикомпосту на осушу...»Подробнее

Смотрите также:
  • Оптимізація норми осушення на дерново-підзолистих грунтах в умовах радіаційного забруднення території

  • Вплив меліорантів на агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів Полісся України

  • Оцінка агромеліоративного стану осушуваних дерново-глейових карбонатних грунтів Західного Полісся України

  • Агроекологічна оцінка застосування калійних добрив під картоплю на дерново-підзолистих грунтах Полісся України

  • Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дерново-підзолистих грунтах Полісся України

  • Вплив заходів основного обробітку грунту, удобрення та вапнування на продуктивність озимого жита в умовах західного Полісся України

  • Забруднення важкими металами дерново-підзолистих грунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся

  • Зміна стану гумусу дерново-підзолистих грунтів Полісся за різного їх сільськогосподарського використання

  • Енергетична оцінка ефективності аграрного природокористування на торфових грунтах Західного Полісся України

© 2007-2020