От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеЕкотоксикологічна оцінка застосування фосфорних добрив на дерново-підзолистому грунті Полісся України
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 61.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-08 12:21:43 Скачать «Екотоксикологічна оцінка застосуван...»Подробнее

Смотрите также:
  • Екотоксикологічна оцінка поведінки важких металів у ланці зерно-просапної сівозміни на дерново-підзолистому грунті Полісся

  • Агроекологічна оцінка застосування калійних добрив під картоплю на дерново-підзолистих грунтах Полісся України

  • Урожай та якість картоплі при систематичному застосуванні добрив на дерново-слабкопідзолистому грунті Полісся України

  • Екотоксикологічна оцінка небезпечності фтору залежно від грунтово-кліматичних умов та застосування мінеральних добрив

  • Використання вермикомпосту на осушуваних дерново-підзолистих грунтах Західного Полісся України

  • Агрохімічна оцінка застосування добрив під кукурудзу на зерно у сівозміні на лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України

  • Оцінка агромеліоративного стану осушуваних дерново-глейових карбонатних грунтів Західного Полісся України

  • Вплив тривалого застосування добрив на родючість дерново-слабкопідзолистого глинисто-піщаного грунту та продуктивність культур в польових сівозмінах

  • Вплив добрив і меліорантів на продуктивність, якість і нагромадження радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфо-болотних грунтах Полісся України

© 2007-2020