От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеЕколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 15.1 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 03:38:25 Скачать «Еколого-біологічні особливості стеб...»Подробнее

Смотрите также:
  • Еколого-біологічні особливості використання хімічного методу захисту картоплі від колорадського жука в північному лісостепу України

  • Паразитичні нематоди картоплі в Східному Поліссі України: поширення, шкодочинність та методи контролю чисельності

  • Гнилі бульб картоплі в період зберігання та удосконалення заходів захисту від них в умовах Полісся України

  • Кільцева гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України

  • Еколого-біологічні та фітомеліоративні особливості макрофітів, перспективних для використання в озелененні водойм Правобережного Лісостепу України

  • Рідкісні та зникаючі види флори Волинського Полісся (хорологія, еколого-ценотичні особливості, охорона)

  • Еколого-біологічні особливості формування зелених насаджень м.Луцька

  • Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дерново-підзолистих грунтах Полісся України

  • Обгрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов Центрального Полісся України

© 2007-2019