От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеДетоксикація забруднених важкими металами чорноземів звичайних північного Степу України
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 78.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 03:35:39 Скачать «Детоксикація забруднених важкими ме...»Подробнее

Смотрите также:
  • Мікрофлора забруднених важкими металами грунтів, їх індикація та шляхи оздоровлення

  • Наукове обгрунтування біохімічних основ формування бронхолегеневих захворювань у населення за умов забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низьких дозах

  • Еколого-біохімічні особливості забруднених важкими металами урбоедафотопів в межах м.Дніпропетровська

  • Оцінювання дефляційних процесів за умов різноманітного технологічного навантаження грунтів та деякі шляхи їх захисту у зоні Північного Степу України

  • Еколого-гігієнічна оцінка забруднення грунту і суміжних об'єктів довкілля важкими металами та їх впливу на здоров'я населення в умовах технолгенного навантаження

  • Динаміка забруднення важкими металами вододільних ландшафтів малих річок лісостепу Сумщини

  • Кисневий статус організму вагітних та його корекція в умовах техногенного навантаження важкими металами

  • Оптимізація норми висіву сої відповідно до застосування елементу технології вирощування в умовах північного Степу України

  • Забруднення важкими металами дерново-підзолистих грунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся

© 2007-2018