От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеМіграція важких металів у біотехнологічній системі з виробництва м'яса курчат-бройлерів
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 36.8 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 03:28:36 Скачать «Міграція важких металів у біотехнол...»Подробнее

Смотрите также:
  • Корекція параметрів біотехнології вермикультивування та регламентація використання біомаси черв'яків і сапоніту у виробництві м'яса курчат-бройлерів

  • Стимулювання росту та підвищення м'ясної продуктивності курчат-бройлерів

  • Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки Замчисько)

  • Міграція та акумуляція важких металів в агроценозах, прилеглих до автомагістралей, в умовах Закарпаття (грунт - рослини - тварини)

  • Біотехнологія одержання та застосування провіту в годівлі свиней та курчат-бройлерів

  • Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості курчат-бройлерів за різних рівнів енергетичного та протеїнового живлення

  • Екотоксикологічна оцінка поведінки важких металів у ланці зерно-просапної сівозміни на дерново-підзолистому грунті Полісся

  • Особливості фізіологічного стану, метаболічного статусу та продуктивність курчат-бройлерів при згодовуванні хелатних сполук цинку

  • Пероксидне окиснення ліпідів і показники білкового обміну у курчат-бройлерів при різних системах утримання і респіраторних захворюваннях

© 2007-2020