От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеСмугаста мозаїка пшениці Wheat streak mosaic virus в природних умовах і в трансформованому середовищі
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 64.7 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-19 20:40:16 Скачать «Смугаста мозаїка пшениці (Wheat str...»Подробнее

Смотрите также:
  • Екологічні особливості синантропних видів рослин в техногенно трансформованому середовищі південного сходу України

  • Шкідники озимої пшениці та фактори, що обмежують їх чисельність в умовах передгірського Криму

  • Стійкість нових сортів озимої пшениці до кореневої гнилі в умовах північної частини Лісостепу України

  • Особливості функціонування природних монополій в умовах ринкової трансформації

  • Удосконалення елементів технології вирощування ярої пшениці в умовах південного Степу України

  • Еколого-географічні фактори мінливості кількісних і якісних ознак рослин пшениці ярої та створення на цій основі сортів пшениці озимої

  • Біологічно-активні речовини в системі захисту озимої пшениці від вірусних хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України

  • Застосування нових пестицидів в інтегрованій системі захисту озимої пшениці від найбільш поширених збудників хвороб в умовах Правобережного Лісостепу та Полісся України

  • Урожай і якість зерна пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу України

© 2007-2019