От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеМеханізми тензорезистивних ефектів в сильнодеформованих кристалах кремнію та германію n-типу
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 52.2 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-03 18:23:55

Смотрите также:
  • Магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію

  • Перебудова енергетичних зон і закономірності тензорезистивних ефектів в сильно деформованих кристалах Ge і Si

  • П'єзоопір у тонких шарах і мікрокристалах кремнію та германію p-типу провідності і сенсори на їх основі

  • Структурні зміни в кристалах кремнію опромінених високоенергетичними частками за даними X-променевої дифрактометрії та внутрішнього тертя

  • Низькотемпературні механізми дислокаційної акустичної релаксації в кристалах

  • Ефекти вібронної взаємодії в багатокомпонентних галоїдних кристалах, активованих ртутеподібними іонами

  • Мікропластичні властивості приповерхневих шарів кристалів кремнію

  • Парамагнітні дефекти в оксидах кремнію з нанокристалітами та карбіді кремнію p-типу

  • Генераційно - рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію

© 2007-2020