От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеПроліферативна активність клітин кореневої меристеми гороху Pisum sativum L. за умов кліностатування
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 30.5 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-02 12:16:00 Скачать «Проліферативна активність клітин ко...»Подробнее

Смотрите также:
  • Пероксидне окиснення ліпідів та активність супероксиддисмутази в рослинах гороху за умов кліностатування

  • Створення вихідного матеріалу для селекції стійких до збудників фузаріозу та аскохітозу сортів гороху в умовах східної частини Лісостепу України

  • Створення вихідного матеріалу для селекції сортів гороху з детермінантним типом росту

  • Вплив пероксидації ліпідів на стан мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки

  • Симбіотичні властивості, фотосинтез та продуктивність рослин гороху, інокульованих стійкими до мінерального азоту клонами бульбочкових бактерій

  • Селекційна цінність вихідного матеріалу для створення сортів гороху з поліпшеною якістю зерна в східному Лісостепу України

  • Глутатіонзалежна антиоксидантна система і толерантність проростків кукурудзи, сої й гороху за дії кадмію та нікелю

  • Агробіологічне обгрунтування вирощування високоякісного насіння гороху при збиранні методом прямого комбайнування

  • Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України

© 2007-2019