От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеПродуктивність картоплі при застосуванні в технології вирощування препаратів захисно-стимулюючої дії в умовах Полісся України
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 69.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 02:53:27 Скачать «Продуктивність картоплі при застосу...»Подробнее

Смотрите также:
  • Фізіолого-біохімічні процеси і продуктивність картоплі залежно від застосування мікробіологічних препаратів і їх сумісної дії з мінеральними добривами на чорноземах Центрального Лісостепу

  • Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту

  • Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України

  • Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дерново-підзолистих грунтах Полісся України

  • Удосконалення елементів технології вирощування картоплі у фермерських і селянських господарствах Лісостепу України

  • Удосконалення технології вирощування ранньої картоплі у передгір'ї Криму

  • Кільцева гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України

  • Гнилі бульб картоплі в період зберігання та удосконалення заходів захисту від них в умовах Полісся України

  • Агроекологічне обгрунтування технології вирощування ярого пивоварного ячменю в умовах Правобережного Лісостепу України

© 2007-2020