От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеМоделювання та регуляризація задачі визначення розподілу частинок за розмірами в дисперсних середовищах оптичним методом
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 38.8 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-02 10:05:20

Смотрите также:
  • Особливості спектра випромінювання заряджених частинок, що рухаються в електромагнітному полі у вакуумі та непоглинаючих середовищах

  • Тепломасообмін та гідродинаміка в парорідинних дисперсних середовищах, теплофізичні основи дискретно-імпульсного введення енергії

  • Визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії

  • Розрахунок тривимірних електричних полів в неоднорідних середовищах методом скінченних об'ємів

  • Регулярна та хаотична динаміка електромагнітних хвиль і заряджених частинок у плазмовому та твердотільному середовищах

  • Вивчення пошарової структури паковки хрестової намотки методом імітаційного моделювання

  • Електромагнітні коливання та хвилі НВЧ-діапазону в неоднорідних провідних середовищах

  • Моделювання внутрішньопучкових процесів та їх врахування при проведенні діагностики на прискорювачах заряджених частинок

  • Геометричне моделювання розподілу значень локальних кутових коефіцієнтів випромінювання на множині точок площини

© 2007-2020