От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеОптимізація способів обробітку грунту та системи удобрення під озиму пшеницю в західному Лісостепу України
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 33.5 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 02:43:56 Скачать «Оптимізація способів обробітку грун...»Подробнее

Смотрите также:
  • Вплив різних способів основного обробітку грунту на умови росту та продуктивність культур ланки зернопаропросапної сівозміни в умовах Лівобережного Лісостепу України

  • Обробіток грунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України

  • Вплив способів основного обробітку грунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України

  • Вплив різних способів основного обробітку грунту на фізико-хімічні властивості чорнозему типового та продуктивність соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України

  • Розміщення озимої пшениці у сівозмінах по попередниках на різних фонах удобрення та обробітку грунту у південно-західній частині Степу України

  • Продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни залежно від способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення

  • Агроекологічна ефективність способів основного обробітку грунту та удобрення під ячмінь ярий в польовій сівозміні Полісся

  • Вплив заходів основного обробітку грунту, удобрення та вапнування на продуктивність озимого жита в умовах західного Полісся України

  • Вплив поєднання систем обробітку грунту та удобрення на агрономічні показники чорнозему південного Криму і продуктивність культур в сівозмінній ланці еспарцет - озима пшениця

© 2007-2020