От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеОрієнтаційна впорядкованість у приповерхневих полімолекулярних шарах немезогенів
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 37.7 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-30 20:09:50

Смотрите также:
  • Моделювання процесів хемостимульованої міграції атомних часток у приповерхневих шарах напівпровідників

  • Мікропластичні властивості приповерхневих шарів кристалів кремнію

  • Про фізичний механізм виникнення дислокацій у приповерхневих шарах Ge під дією лазерного опромінювання мілісекундної тривалості

  • Особливості розподілу урану та стронцію в матеріалах захисного шару приповерхневих сховищ радіоактивних відходів

  • П'єзоопір у тонких шарах і мікрокристалах кремнію та германію p-типу провідності і сенсори на їх основі

  • Роль макродефектів в електронних та іонних процесах в кристалах і епітаксійних шарах сполук A2B6

  • Структурні перетворення в поверхневих шарах кремнієвої та кремній-кисневої фази

  • Фото- і термоіндуковані перетворення в тонких шарах та багатошарових наноструктурах із халькогенідних стекол

  • Розподіл елементів по глибині приповерхневих шарів твердих тіл при іонному опромінюванні

© 2007-2020