От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеПоверхневі поляритони в двовимірних електронних системах та напівмагнітних напівпровідниках
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 53.8 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-08 07:01:41

Смотрите также:
  • Поверхневі поляритони у напівпровідникових надгратках у сильних магнітних полях

  • Високочастотні явища у двошарових двовимірних електронних системах у квантуючому магнітному полі

  • Формування та прискорення електронних пучків високої яскравості в інжекторних системах лінійних резонансних прискорювачів

  • Поверхневі плазмон-фононні збудження в одновісних напівпровідниках ZnO і 6H-SiC та структурах на їх основі

  • Міжелектронне розсіяння в двовимірних вироджених провідниках

  • Формування і динаміка електронних структур у пучково-плазмових системах

  • Магнітооптичні ефекти в напівмагнітних напівпровідниках на основі телуриду ртуті

  • Умови існування та динамічні властивості автолокалізованих електронних станів в низьковимірних молекулярних системах

  • Ефекти обмінної взаємодії в оптичних та магнітотранспортних явищах в вузькощілинних напівмагнітних напівпровідниках Hg1-x-yCdxMnyTe і Hg1-x-yCdxMnySe

© 2007-2020