От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеРозподіл елементів по глибині приповерхневих шарів твердих тіл при іонному опромінюванні
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 41.1 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 01:22:07

Смотрите также:
  • Орієнтаційна впорядкованість у приповерхневих полімолекулярних шарах немезогенів

  • Мікропластичні властивості приповерхневих шарів кристалів кремнію

  • Енергетичні характеристики поверхневих шарів і фізико-механічні властивості твердих тіл

  • Механізми радіаційної пошкоджуваності поверхневих шарів твердих тіл при бомбардуванні іонами інертних газів та водню

  • Особливості розподілу урану та стронцію в матеріалах захисного шару приповерхневих сховищ радіоактивних відходів

  • Іонолюмінесценція широкозонних твердих тіл у метастабільному стані

  • Динамічне деформування елементів конструкцій з композитних матеріалів при наявності міжфазних шарів

  • Дослідження перехідних шарів монокристалічних плівок залізо-ітрієвого гранату, вирощених методом рідкофазної епітаксії

  • Формування домішково-дефектної підсистеми та фізичні властивості слабколегованих монокристалів і монокристалічних шарів багатошарових композицій

© 2007-2020