От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеРозрахунок спектроскопічних характеристик двоатомних молекул та квазімолекул на підставі модельної теорії збурень
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 56.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-08 03:02:39

Смотрите также:
  • Розрахунок радіаційних та автоіонізаційних характеристик складних атомів і багатозарядних іонів на підставі квантово-електродинамічної теорії збурень

  • Напівкласичний підхід до логарифмічної теорії збурень для зв'язаних станів квантово-механічних рівнянь

  • Релятивістський розрахунок характеристик діелектронних сателітів спектральних ліній багатозарядних іонів

  • Мікроскопічна динамічна теорія та кінетика модельної системи неполярних молекул

  • Нові аспекти в теорії та методах обчислення багаточастинкових квантових систем. Застосування до електронної структури молекул

  • Вплив транспортних механізмів на поверхневий розподіл молекул клітинної адгезії у нейритах на ранніх етапах розвитку в культурі

  • Релятивістський розрахунок спектрів важких іонів з урахуванням ядерних та квантово-електродинамічних ефектів

  • Вплив орієнтаційної релаксації молекул на термодинамічні та механічні властивості низькотемпературної фази фулериту C60

  • Розрахунок шаруватих пологих оболонок і пластин на основі ітераційної теорії

© 2007-2020