От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеСинтез і властивості флюорованої ВТНП кераміки на основі сполуки {YBa2 Cu3 O{7- delta }}
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 19.1 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-30 21:26:07

Смотрите также:
  • Синтез і дослідження електрофізичних властивостей кераміки на основі діоксиду ванадію

  • Металооксидні сполуки Y - Ba - Cu - O та Bi - Sr - Ca - Cu - O і взаємозв'язок їх мікроструктури з високими надпровідниковими характеристиками

  • Комплексні сполуки лантанідів з несиметрично заміщеними тетрапіролами порфіринового і порфіразинового рядів: синтез, будова і спектрально-люмінесцентні властивості

  • Механізми енергетичних втрат в плавлених текстурованих ВТНП в змінному магнітному полі

  • 4-незаміщені З-ціанопіридин-2(1H)-тіони: синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів з ціанотіоацетамідом, будова та властивості

  • Синтез 4-оксо-3,4-дигідрохіназолінів на основі амідів та гідразидів 2-N-ацилантранілової кислоти, їх хімічні та біологічні властивості

  • Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості N- і S-заміщених моно- і біциклічних азагетероциклів

  • Дослідження хелатної сполуки цинку з 2-меркаптобензтіазолом та розробка лікарських форм на її основі

  • Синтез, перетворення та біологічна активність макрогетероциклічних сполук на основі тіазолідону-4

© 2007-2020