От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеСинтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу AnBnO3n+2
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 43.5 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-30 21:28:46

Смотрите также:
  • 4-незаміщені З-ціанопіридин-2(1H)-тіони: синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів з ціанотіоацетамідом, будова та властивості

  • Комплексні сполуки лантанідів з несиметрично заміщеними тетрапіролами порфіринового і порфіразинового рядів: синтез, будова і спектрально-люмінесцентні властивості

  • Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Mn/M (М = Cu, Co) комплексів

  • Краун-етери, що містять біфенільний та дифенілоксидний фрагменти, синтез, будова, властивості

  • Синтез, перетворення та біологічна активність макрогетероциклічних сполук на основі тіазолідону-4

  • Синтез, властивості та біологічна активність ефірів та амідів 2-оксоіндолінкарбонових кислот

  • Антиоксидантні властивості та молекулярна будова природних і синтетичних фенолів та N-вмісних гетероциклів

  • Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості N- і S-заміщених моно- і біциклічних азагетероциклів

  • Синтез, хімічні перетворення і біологічні властивості 1-R-4-аміно-2-оксохінолін-3-карбонових кислот та їх похідних

© 2007-2019