От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеСтабільність структури та властивостей епітаксійних плівок YBa2Cu3O7-x
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 15.9 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 01:19:45

Смотрите также:
  • Формування структури і фізичних властивостей нітридних плівок, отриманих методами реактивного розпилювання на підкладках Si, Ni, Ti, Ta, Mo і W

  • Формування структури і електрофізичних властивостей плівок на основі V, Cr, Co і Ni при фазоутворенні та взаємній дифузії

  • Формування фазового складу, структури та властивостей нанорозмірних плівок силіцидів перехідних металів Co, Mn, Ni, Ti, Ta, Pt на монокристалічному кремнії

  • Особливості термоелектричних властивостей плівок PbTe та його аналогів

  • Модифікація структури приповерхневого шару епітаксійних плівок {Y3 Fe5 O12/Gd3 Ga5 O12} при іонній імплантації

  • Фотоелектричні властивості плівок Свинець сульфіду з різним потенціальним рельєфом зон

  • Розробка способів вибухового руйнування інтрузивних порід на основі прогнозування їх властивостей та урахування особливостей структури

  • Мікроструктура та механізми росту ВТНП плівок та монокристалів

  • Формування структури і фазові перетворення при імпульсній лазерній конденсації металевих, оксидних і напівпровідникових плівок

© 2007-2020