От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеСтруктура та теплове розширення тонких плівок фулериту C60
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 47 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 01:18:36

Смотрите также:
  • Вплив орієнтаційної релаксації молекул на термодинамічні та механічні властивості низькотемпературної фази фулериту C60

  • Поверхневий імпеданс тонких надпровідних плівок у змішаному стані

  • Ефект Казиміра у системі тонких металевих плівок

  • Структура, оптичні і електричні властивості легованих плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпилення

  • Структура та електрофізичні властивості металевих плівок з напівпровідниковим покриттям в умовах хімічної та дифузійної взаємодії атомів

  • Ефекти мікроскопічної та макроскопічної невпорядкованості та перехід метал - ізолятор у провідності тонких плівок золота

  • Технологія одержання та фізичні властивості тонких плівок халькопіритних напівпровідників і прозорих оксидів металів для фотоперетворювачів

  • Структура та властивості міді і багатошарових плівок мідь-нікель, отриманих при імпульсному електролізі

  • Структура та фізичні властивості тонкоплівкових дифузійних бар'єрів W - Ti - N та Ta - Si - N на підкладках арсеніду та нітриду галію

© 2007-2019