От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеТехнологія одержання та фізичні властивості тонких плівок халькопіритних напівпровідників і прозорих оксидів металів для фотоперетворювачів
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 41.7 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-17 23:06:36

Смотрите также:
  • Оптичні і люмінесцентні властивості сполук на базі оксидів вольфраму і вісмуту

  • Отримання структур з квантовими ямами, гетероструктур та тонких плівок напівпровідників А4 В6 та дослідження їх властивостей

  • Структура та фізичні властивості тонкоплівкових дифузійних бар'єрів W - Ti - N та Ta - Si - N на підкладках арсеніду та нітриду галію

  • Оптичні властивості та електропровідність органічних напівпровідників на основі спряжених поліариленів

  • Оптимізація технології і моделювання фізичних процесів у тонких плівках АIVBVI та структурах на їх основі

  • Оптичні і електрохімічні властивості структур змінного складу і валентності на основі оксидів і ціанофератів перехідних металів

  • Структура, оптичні і електричні властивості легованих плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпилення

  • Поверхневий імпеданс тонких надпровідних плівок у змішаному стані

  • Технологія одержання та фізичні властивості багатокомпонентних твердих розчинів на основі телуриду свинцю

© 2007-2019