От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеМікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах Подільського Побужжя
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 35 кб.
Описание:
Добавлено2010-05-07 00:52:26

Смотрите также:
  • Екологічний стан агроландшафтів Подільського Побужжя та шляхи його оптимізації

  • Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя

  • Біогеоценотичні та популяційні адаптації птахів в трансформованих ландшафтах Північно-Східної України (на прикладі роду Turdus)

  • Металургійні властивості хромітових руд Побужжя і розробка раціональних режимів отримання високовуглецевого ферохрому

  • Сільське населення Степового Побужжя кінця XVIII - початку ХХ ст.

  • Географо-генетичні особливості гумусового стану опідзолених грунтів Пасмового Побужжя

  • Автоматизоване оцінювання та прогнозування гідрохімічного стану водних ресурсів Подільського Придністер'я

  • Видатки бюджету Подільського району на фінансування охорони здоров’я

  • Традиційний громадський побут населення степового Побужжя (друга половина ХІХ - початок ХХ СТ.)

© 2007-2020