От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеЧисельне розв'язування лінійних осесиметричних задач коливання рідини методом інтегральних рівнянь
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 78 кб.
Описание:
Добавлено2010-05-07 00:56:01

Смотрите также:
  • Чисельне розв'язування лінійних прямих і нелінійних обернених еволюційних задач

  • Чисельне розв'язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі методу інтегральних рівнянь

  • Визначення гідродинамічних характеристик тілесного профілю в нестандартному потоці в'язкої нестисливої рідини методом граничних інтегральних рівнянь

  • Методи типу Ньютона для розв'язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум

  • Про розв'язність деяких нелокальних крайових задач для лінійних функціонально-диференціальних рівнянь

  • Диференціально-символьний метод розв'язування задач з нелокальними крайовими умовами для рівнянь із частинними похідними

  • Розв'язання задач про вільні коливання прямокутних в плані пологих оболонок змінної товщини на основі сплайн-апроксимації

  • Багатоточкові задачі для гіперболічних рівнянь та рівнянь, не розв'язаних відносно старшої похідної

  • Розвиток методики складання та розв'язування задач в умовах реалізації стандартів фізичної освіти

© 2007-2021