От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеСтруктура точкових дефектів у плівках телуриду кадмію
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 92.5 кб.
Описание:
Добавлено2010-05-07 02:11:39

Смотрите также:
  • Термодинаміка та кристалохімія атомних дефектів у кристалах і плівках PbTe, PbSe, легованих Tl, In

  • Інжекційна спектроскопія глибоких пасткових центрів у плівках телуриду кадмію

  • Дослідження механізмів дифузії імплантованих домішок в шаруватих структурах на основі кремнію в умовах нерівноважної концентрації точкових дефектів

  • Вплив лазерного опромінення на поведінку домішок і дефектів у Ві-заміщених ферит-гранатових плівках

  • Формування полірованої поверхні монокристалів телуриду кадмію та твердих розчинів на його основі в травильних композиціях HNO3 - HHal - комплексоутворювач для приладів електронної техніки

  • Фазовий стан, пінінг та динаміка вихорів у монокристалах ВТНП із завданою топологією дефектів

  • Фізико-технологічні основи оптимізації плівкових сонячних елементів на основі сульфіду та телуриду кадмію

  • Природа та структура парамагнітних дефектів у кристалах GaAs, SiC і кремнієвих матеріалах з наноструктурами

  • Вплив домішки ванадію на дефектоутворення в телуриді кадмію

© 2007-2018