От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеТеорія стаціонарних і квазістаціонарних станів електронів та екситонів у циліндричних та гексагональних наносистемах
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 106.2 кб.
Описание:
Добавлено2010-05-07 02:11:49

Смотрите также:
  • Взаємодія квазічастинок у складних напівпровідникових наногетероструктурах

  • Біфуркації стаціонарних станів дволанкового маятника під дією асиметричної слідкуючої сили

  • Теорія електронних станів і магнітооптичні ефекти у квантових ямах з напівмагнітними бар'єрами

  • Квантові процеси в анізотропних та низьковимірних кристалах з участю екситонів

  • Дослідження процесів релаксації та взаємодії електронів у мікроконтактах і кристалах вісмуту методом фокусування електронів провідності

  • Збудження електронних станів Si, Ge i Mg повільними електронами

  • Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів

  • Взаємодія пучків поляризованих електронів з поляризованою електронною мішенню

  • Компоненти спектрів характеристичних втрат енергії електронів, відбитих плівками Al, In та Ge

© 2007-2020