От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеКомплексні сполуки лантанідів з несиметрично заміщеними тетрапіролами порфіринового і порфіразинового рядів: синтез, будова і спектрально-люмінесцентні властивості
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 779 кб.
Описание:
Добавлено2010-05-06 23:37:53

Смотрите также:
  • 4-незаміщені З-ціанопіридин-2(1H)-тіони: синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів з ціанотіоацетамідом, будова та властивості

  • Краун-етери, що містять біфенільний та дифенілоксидний фрагменти, синтез, будова, властивості

  • Антиоксидантні властивості та молекулярна будова природних і синтетичних фенолів та N-вмісних гетероциклів

  • Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-заміщених 4-гідрокси-2-оксохінолінів

  • Асимптотичні властивості регулярно збіжних функціональних рядів

  • Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Mn/M (М = Cu, Co) комплексів

  • Спектрально-люмінесцентні дослідження триплетних станів молекулярних систем

  • Синтез і властивості флюорованої ВТНП кераміки на основі сполуки {YBa2 Cu3 O{7- delta }}

  • Асимптотичні властивості інтегралів типу Лапласа і рядів Діріхле

© 2007-2020