От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам
Короткое описаниеМоделі і методи підтримки прийняття рішень в системах управління рибогосподарськими підприємствами
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 63 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-19 12:19:15

Смотрите также:
  • Моделі систем підтримки прийняття рішень в управлінні виробництвом на основі теорії нечітких множин

  • Псевдобулеві теоретико-ігрові моделі з прецедентною початковою інформацією і їх застосування у системах підтримки прийняття рішень

  • Класифікаційні моделі та системні методи інформаційної підготовки та підтримки багатокритеріальних рішень

  • Моделі та методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень на основі реєстрових систем

  • Управління проектами з використанням систем підтримки прийняття колективних рішень

  • Інтелектуальні моделі системи підтримки прийняття рішень при автоматизованому управлінні процесом гідротранспортування

  • Моделювання слабоструктурованих задач в системах підтримки прийняття рішень

  • Система підтримки прийняття управлінських рішень в адміністративно-господарчій діяльності вузу

  • Інтелектуальні компоненти для аналізу та прогнозування ситуацій в системах підтримки прийняття рішень (на прикладі управління підприємством)

© 2007-2019