От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам
Короткое описаниеМоделювання лавиноподібних процесів у соціально-економічних системах
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 100.2 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-15 13:22:24

Смотрите также:
  • Моделювання процесів адаптації в економічних системах

  • Моделювання перехідних процесів в економічних системах авіабудівної та авіатранспортної галузей

  • Моделювання процесів фінансового менеджменту у виробничо-економічних системах

  • Моделювання конкурентно-коопераційних взаємодій у соціально-економічних системах

  • Математичне моделювання дифузійних процесів в електрохімічних системах з мікроелектродами різних геометричних форм

  • Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічних системах

  • Розробка методів та інструментарію для моделювання коливних процесів у нелінійних системах з випадковим збуренням

  • Моделювання процесів реінжинірингу систем управління економічних об'єктів

  • Стратегічне планування соціально-економічних процесів машинобудівного підприємства на основі когнітивного підходу

© 2007-2020