От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Економіка підприємства

  1. Сутність та види ємності ринку послуг готельно-ресторанного господарства, методика її визначення……………………………..3
  2. Стратегія та прядок управління обсягом реалізації послуг в підприємствах готельно-ресторанного господарства……………6
  3. Завдання 5………………………………………………………….12
  Вихідні дані наведені у таблиці 3.1...
  4. Практичне завдання 3……………………………………………..13
  Для аналізу кількісних та якісних показників підприємства скористаємося таблицями 4.1. «Баланс», 4.2. «Звіт про фінансові результати»...
  5. Тестове завдання 5………………………………………………...25
  1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів ресторану характеризує:
  2. Назвіть форми прямих інвестицій:
  3. Виберіть найбільш ефективний інвестиційний проект за значенням індексу прибутковості (ІП):
  4. Що розуміється під поняттям “чистий прибуток” підприємств готельно-ресторанного бізнесу?
  5. Доход від володіння корпоративними правами готелю – це:
  6. Назвіть форми фінансових інвестицій готелю:
  7. Про зниження платоспроможності готелю свідчить:
  8. Який з видів прибутку характеризує його купівельну спроможність?
  9. При застосуванні відрядно-преміальної оплати праці робітників до якого виду витрат слід віднести витрати готельного підприємства на державне соціальне страхування?
  10. Назвіть, які з форм регулювання оплати праці не є функцією державних органів:

  6. Перелік літератури………………………………………………...28
 • Економаналіз діяльності туристичних підприємств

  1 Економічний аналіз у системі управління туристичним підприємством та його роль в умовах формування ринкових відносин в Україні 3
  2 Аналіз інших прибутків і збитків 17
  Список літератури 21
 • Контрольна робота гроші та кредит

  1. Характеристика властивостей, форм і вартості грошей 4
  2. Грошові агрегати, принципи їх формування 7
  3. Інфляція, причини та форми її виявлення. Види інфляції 14
  Задача № 8 19
  У комерційному банку розміщено депозит на суму 7500 грн. Норма обов'язкового резервування становить 15 %. Знайти розмір депозитів, обов'язкових резервів, нових кредитних ресурсів для перших 4-х банків, що користуються коштами цього депозиту, максимальну суму нових грошей, що можуть бути утворені банківською системою, а також загальний обсяг операцій банківської системи.
  Задача № 11 20
  Визначити величину окремих грошових агрегатів за умови, що: готівка на руках у населення 250 млрд. грн., строкові депозити 175 млрд. грн., безготівковий обіг 50 млрд. грн., залишки на р/р та поточних рахунках 130 млрд. грн., готівковий обіг 60 млрд. грн., кошти за трастовими операціями - 55 млрд, грн., готівка в оборотних касах банків -138 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей в МЗ.
  Задача № 20 21
  Банк нараховує щоквартально проценти по вкладах за номінальною ставкою 100 % річних (виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну депозиту). Визначити суму відсотків, нарахованих за два роки на суму 200 тис. грн.
  Список використаної літератури 22
  Додатки 23
 • Інноваційний менеджмент

  1. Теорія управління інноваційними процесами 3
  2. Економічна ефективність інноваційної діяльності 9
  3. Навести 10 прикладів інновацій введених туроператорами або турагентами 13
  Література 17
 • Контрольна з конфліктології

  Зміст
  Ситуація 1. 2
  (агенція нерухомості)
  Специфікою роботи фірми, де я працювала, було те, що робота, яку ми виконували за день, розподілялася нерівномірно протягом дня і протягом місяця…
  Аналіз. 3
  Ситуація 2. 5
  Під час сезонного збільшення кількості роботи наш колега захворів і нам довелося розподіляти між собою його роботу. Кожному з нас довелось працювати більш напружено..
  Аналіз 5

 • Культуральний контекст консультування

  Вступ 3
  1. Особистість психолога-консультанта, як чинник культурального контексту консультування 4
  2. Вимоги до особистості консультанта – модель ефективного 8
  консультанта 8
  Висновки 15
  Список використаної літератури: 17
 • Міжнародна економіка


  1. Міжнародні колективні валюти (СДР, ЕКЮ, ЄВРО) 2

  2. Причини виникнення та сутність глобальних проблем 6

  3. Основні кредитори України 10


  Література 15

 • ПСОРІАЗ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ І ПСИХОЛОГІЇ ПСОРІАЗУ 7
  1.1. Етіологія, патогенез та клінічна картина псоріазу 7
  1.2. Діагноз і лікування псоріазу 12
  1.3. Психологічні причини виникнення і профілактика псоріазу 16
  РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ХВОИХ НА ПСОРІАЗ 19
  2.1. Організація дослідження 19
  2.2. Діагностичний інструментарій дослідження 20
  2.3. Результати діагностичного дослідження та їх інтерпретація 24
  ВИСНОВОК 36
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
  ДОДАТКИ 41

 • Логіка

  1. Логічна структура правових норм 3
  2. Логічні методи дослідження (пізнання) 4
  3. Логіка побудови судово-слідчої версії 8
  Список використаної літератури 13
 • Основи менеджменту

  ВСТУП - 3 -
  1. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Сфери менеджменту. - 5 -
  2. Поняття мотивування. Сучасні теорії мотивації. Співставлення змістовних і процесуальних теорій мотивацій. - 9 -
  3. Поясніть сутність понять „зовнішня та внутрішня винагорода". - 16 -
  Список використаної літератури - 18 -

 • Психологія управління

  1. Поняття про особистість як співробітника організації 3
  2. Загальні правила поведінки під час ділового спілкування 9
  Список використаної літератури 15
 • Зниження собівартості продукції та його вплив на підвищення ефективності виробництва

  Вступ 3
  1 Теоретичні засади собівартості продукції та її аналізу 5
  1.1 Суть собівартості та особливості її формування на підприємстві 5
  1.2 Завдання та інформаційна база аналізу собівартості продукції 8
  1.3 Вибір та обґрунтування системи показників для оцінки рівня собівартості продукції 10
  2 Аналіз витрат ТзОВ «Назва» 16
  2.1 Характеристика підприємства 16
  2.2 Аналіз фінансового стану підприємства 19
  2.3 Аналіз витрат господарчої діяльності на ТзОВ «Назва» 24
  3 Заходи та рекомендації по підвищенню ефективності діяльності ТзОВ «Назва» 26
  3.1 Обладнання автотранспортних засобів для іншого виду палива 26
  3.2 Підвищення кваліфікації робочих на ТзОВ «Назва» 28
  Висновки 31
  Список літератури 33
  Додаток 1 36
 • Ціна та ціноутворення в галузі туризму Варіант № 14

  1. Розрахунок ціни при обслуговуванні туристів на туристичних маршрутах 3
  1.2. Цінова політика туристичного підприємства. 6
  2. Ціноутворення в рамках товарної номенклатури 10
  2.1. Поняття собівартості та прибутка 10
  Завдання3. Задача № 39 12
  Роздрібна ціна виробу 3024 грн. Торгівельна надбавка 20% ціни посередника. Націнка посередника - 5% відпускної ціни виробника. Ставка акцизного збору - 35%. Визначити прибуток в ціні виробника, якщо собівартість виробу дорівнює 1000 грн.
  Список використаної літератури: 14
 • Форми і типи міжнародного виробництва та етапи його розвитку

  Вступ
  Розділ 1. Інтернаціоналізація виробництва та розвиток міжнародних виробничих систем
  Розділ 2. Транснаціоналізація світової економіки
  Розділ 3. Види і форми вільних економічних зон
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Злочини вчиненні в стані сп’яніня

  Вступ
  Розділ 1. Поняття осудності у кримінальному праві України
  Розділ 2. Поняття неосудності та її критерії. Обмежена осудність
  Розділ 3. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Всеукраїнський референдум і проблеми правової реформи

  Вступ....................................................................................................................3
  Розділ 1. Поняття та види референдумів. Особливості проведення Всеукраїнського референдуму......................................5
  Розділ 2. Причини гальмування правової реформи в Україні......................21
  Висновки............................................................................................................26
  Список використаної літератури......................................................................29


 • Поняття, види та елементи умислу

  Вступ...........................................................................................................3
  Розділ 1. Поняття і значення вини............................................................5
  Розділ 2. Прямий умисел.........................................................................10
  Розділ 3. Непрямий умисел.....................................................................13
  Розділ 4. Інші види умислу......................................................................17
  Розділ 5. Умисел в змішаній формі вини................................................21
  Висновки....................................................................................................25
  Список використаної літератури.............................................................27


 • Міжособистісні стосунки та їх значущість у середовищі та праці колективу

  Вступ 3
  1. Сутність міжособистісних стосунків та їх значення в групах 4
  2. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках 9
  Висновок 13
  Список використаної літератури 14
 • Контрольна робота гроші та кредит

  Вступ 3
  1. Необхідність та сутність кредиту 4
  2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 9
  3. Функції кредиту 11
  4. Форми та види кредиту 13
  Висновки 19
  Література 20
 • Алкоголізм

  ВСТУП 3
  1. Поняття алкоголю 4
  2. Алкоголізм 6
  ВИСНОВОК 11
  Використана література 12
 • МОТИВАЦІЯ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

  Вступ 2
  Розділ 1. Особливості розвитку світових міграційних процесів 5
  1.1. Масштаби, форми й основні напрямки сучасних міграційних процесів 5
  1.2. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили 10
  Розділ 2. Мотивація міграційних процесів в Україні 15
  2.1. Розвиток міграційних процесів в Украні 15
  2.2. Аналіз міграційних процесів в Україні та на Закарпатті 25
  Розділ 3. Проблеми територіального розміщення трудових ресурсів України та перспективи їх вирішення 38
  Висновки 42
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44
 • Оцінка трудового потенціалу та аналіз використання робочої сили

  вступ 3
  Розділ 1. Продуктивність праці: поняття, визначення, суть, показники продуктивності праці 5
  Розділ 2. Аналіз продуктивності праці 15
  Розділ 3. Підвищення продуктивності праці на підприємстві 22
  ВИСНОВКИ 32
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
  ДОДАТКИ 35
 • Причини утворення і занепаду Карпатської України

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Виникнення Карпатської України 5
  Розділ 2. Правовий статус Карпатської України у складі Чехословаччини 8
  Розділ 3. Закарпаття в європейській кризі кінця 30-х років. Уряд А. Волошина і його державно-правова діяльність 20
  Висновки 31
  СПИСОК використанОЇ літературИ 33
 • Провести аналіз різних способів вимірювання відстані на карті

  ВСТУП 3
  1. Призначення і коротка характеристика топографічних карт 4
  2. Визначення відстаней по карті 8
  ВИСНОВКИ 12
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14
 • ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ..

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття фінансування комерційних проектів. Основні види фінансування 5
  Розділ 2. Власні фінансові ресурси підприємства як джерело фінансування комерційних проектів 10
  Розділ 3. Фінансування комерційних проектів за рахунок позичкового капіталу 20
  ВИСНОВКИ 27
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
 • ФІНАНСОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ

  Вступ 3
  1. Поняття фінансової системи держави 4
  2. Складові фінансової системи України 8
  ВисновОК 16
  використанА літературА 17
 • ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Загальні положення права власності 6
  Розділ 2. Право державної власності 15
  Розділ 3. Право комунальної власності 21
  ВИСНОВКИ 27
  Список використаної літератури 29
 • ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

  1. Сутнісно-змістовна характеристика підприємств
  невиробничої сфери 3
  2. Особливості організації аптечних закладів 5
  3. Ліцензування діяльності підприємств невиробничої сфери 11
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 19
 • Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України

  Вступ 3
  Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України 5
  Розділ 2. Об'єкт злочину посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 10
  Розділ 3. Кваліфікація злочину посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 16
  Висновки 24
  Список використаної літератури 26
 • Загальні засади конституційного ладу

  ВСТУП 3
  1. Загальна характеристика конституційного ладу України 4
  2. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут 8
  ВИСНОВОК 16
  використана література 17
 • ПРОВАДЖЕННЯ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

  ВСТУП 4
  Розділ 1. Поняття та значення стадії досудового слідства 5
  Розділ 2. Повноваження слідчого у стадії досудового слідства 10
  Розділ 3. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства 20
  ВИСНОВКИ 26
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • СТРАХУВАННЯ - ЙОГО ВИДИ І РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

  Вступ 3
  Розділ 1. Необхідність, суть і функції страхування 5
  Розділ 2. Види і форми страхування 12
  Розділ 3. Розвиток і вдосконалення страхування в умовах ринкових трансформацій 24
  ВИСНОВКИ 29
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

  Вступ 3
  Розділ 1. Суть і роль мотивації як загальної функції менеджменту 6
  1.1. Суть мотивації, її основні елементи 6
  1.2. Мотиваційні засоби та їх вплив на ефективність керування людськими ресурсами на прикладі туристичного підприємства
  "Подорож-тур" 12
  Розділ 2. Дослідження мотивації праці співробітників туристичного підприємства "Подорож-тур" 21
  2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства "Подорож-тур" 21
  2.2. Аналіз використання трудових ресурсів 23
  2.3. Діагностика мотиваційних засобів, що застосовуються на туристичному підприємстві "Подорож-тур" 28
  Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення мотивації праці на туристичному підприємстві "Подорож-тур" 34
  3.1. Недоліки в мотивуванні працівників 34
  3.2. Шляхи поліпшення мотивації праці 40
  Висновки 54
  Список використаної літератури та джерела 58
  Додатки 61
 • КЕРІВНИЦТВО ЯК ВИД ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  ВСТУП 3
  1. Поняття загальної функції керівництва 4
  2. Поняття стилю керівництва 13
  3. Модель взаємодії керівника з підлеглим 15
  ВИСНОВКИ 15
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В РЕГІОНІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття зайнятості, категорії зайнятого населення і державні гарантії у сфері зайнятості 5
  Розділ 2. Стан зайнятості населення в Закарпатській області 11
  Розділ 3. Державна служба зайнятості та її повноваження у забезпеченні зайнятості в регіоні 24
  Розділ 4. Правові форми забезпечення зайнятості в регіоні 29
  ВИСНОВКИ 32
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
  ДОДАТКИ 38
 • ГРОМАДСЬКІ ТА ВИПРАВНІ РОБОТИ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття покарання. Громадські і виправні роботи як види покарання 5
  Розділ 2. Призначення громадських та виправних робіт як виду покарання 13
  Розділ 3. Законодавче регулювання виконання покарань у виді громадських та виправних робіт 17
  ВИСНОВКИ 26
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ - ПОКАЗНИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Основні показники, що характеризують стан зовнішньої торгівлі 5
  Розділ 2. Структура зовнішнього торгового експорту України 11
  Розділ 3. Характеристика експортного потенціалу України. Побудова експортної орієнтованої економіки 27
  ВИСНОВКИ 35
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
  ДОДАТКИ 39
 • ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.

  Вступ 3
  Розділ 1. Загальна характеристика фінансування комерційних проектів на сучасному етапі розвитку України 6
  Розділ 2. Власні джерела фінансування комерційних проектів 19
  Розділ 3. Залучені кошти як джерело фінансування комерційних проектів 31
  ВИСНОВКИ 37
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
 • ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Вступ 3
  1. Природно-рекреаційний потенціал Львівської області 5
  1.1. Географічне та геополітичне розташування Львівської області 5
  1.2. Характеристика природних умов 6
  1.3. Рекреаційний потенціал Львівської області 8
  2. Аналіз природно-ресурсного потенціалу Львівської області 12
  3. Основні природно-рекреаційні курорти Львівської області 19
  3.1. Славське 19
  3.2. Моршин 21
  3.3. Трускавець та Східниця 22
  Висновки 33
  Список використаної літератури 36
  ДОДАТОК 38
 • Стратегічний та операційний плани громадян

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Концепція економічного розвитку громади 7
  1.1. Підходи до розвитку громади 7
  1.2. Громада та її різновиди 15
  1.3. Принципи та етапи економічного розвитку громади 19
  Розділ 2. Стратегічний та операційний плани громади 33
  Розділ 3. Стратегічний та операційний плани розвитку Закарпатської області 63
  ВИСНОВКИ 88
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 91
  ДОДАТКИ 95
 • МЕТОДИ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття економічного розвитку громади 6
  1.1. Підходи до економічного розвитку громади 6
  1.2. Різновиди громади 15
  1.3. Принципи та моделі економічного розвитку громади 19
  Розділ 2. Залучення і участь громади в розвитку громади 34
  Розділ 3. Процес мобілізації громади 44
  ВИСНОВКИ 68
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 71
 • ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ КАРЛА МАРКСА

  Вступ 3
  Розділ 1. Загальні теоретичні принципи формування політичних поглядів К.Маркса 5
  Розділ 2. Теорія буржуазного суспільства і класової боротьби 11
  Розділ 3. Соціально-політичні ідеї К.Маркса 15
  Розділ 4. Марксистські погляди на політику та державний устрій 21
  ВИСНОВКИ 25
  Список використаної літератури 28
 • Аудит фінансових зобов’язань на підприємствах харчової промисловості

  Вступ 3
  1. Загально - теоретичний питання аудиту фінансових зобов’язань 5
  1.1. Економічна сутність аудиту фінансових зобов’язань 5
  1.2. Огляд законодавчої бази інформації аудиту з обліку аналізу і аудиту фінансових зобов’язань 13
  2. Методи аудиту фінансових зобов’язань 17
  2.1. Завдання аудиту фінансових зобов’язань 17
  2.2. Джерела отримання інформації аудиту фінансових зобов’язань 18
  2.3. Ризик 26
  2.4. Послідовність здійснення аудиту фінансових зобов’язань 30
  3. Аудит фінансових зобов’язань на підприємстві ТОВ „назва” 32
  3.1. Характеристика підприємства ТОВ „назва” 32
  3.2. Організація аудиту на підприємстві 36
  Висновки і пропозиції 41
  Список використаної літератури 44
  Додатки 46-53
 • Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів

  Вступ …………………………………………………………………………3
  1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ……………………….5
  2. Розробка балансу трудових ресурсів ………………………………….6
  3. Методологічні основи управління трудовими ресурсами ………...12
  4. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні………... 16
  Висновки ……………………………………………………………………19
  Література …………………………………………………………………..21

 • Історія та тенденція розвитку виробництва скляної тари в Україні та світі

  Вступ 3
  1. Історія виробництва скляної тари 4
  2. Розвиток скляної тари на Україні 7
  3. Нововведення у виробництві скляної тари 12
  4. Особливості скляної упаковки для алкогольних напоїв 15
  Висновок 18
  Література 19
 • Джерела міжнародного туристичного права

  1. Основні джерела міжнародного туристичного права 4
  2. Діяльність національних туристичних агентств як джерело міжнародного туристичного права 10
  Список використаних джерел 13
 • Контрольна робота державне регулювання економіки

  1. Суть правового державно-економічного регулювання 3
  2. Законодавча база правового регулювання 5
  2. Адміністративні методи державного регулювання економіки 6
  4. Система адміністративних регуляторів (важелі) ліцензії, квоти, стандарти, норми, санкції 7
  5. Сфера застосування адміністративних методів регулювання економіки 9
  Список використаної літератури 15

 • Економіка праці й соціально–трудові відносини

  1. Планування фонду заробітної плати. Середня заробітна плата. Співвідношення темпів її зростання з темпами росту продуктивності праці 3

  2. Поняття рівня життя населення і фонди нагромадження та споживання 10

  Література 16
 • Контрольна робота екологія

  1. Трофічні ланцюги організмів що населяють землю. Якими величинами оцінюється їх ефективність 3
  2. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення 7
  3. Характеристика паливно-енергетичного комплексу 9
  4. Екологічний вплив ТЕС 11
  Список використаної літератури 14
 • Економіка туристичного підприємства

  1 Собівартість послуг та ціноутворення у готельному господарстві 3
  2 Структура собівартості транспортного обслуговування туристів 8
  Список літератури 14


Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>
© 2007-2019