От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Контрольна робота з грошей та кредиту

  1. Грошова реформа в Україні та її наслідки 2
  2. Грошово-кредитна політика України у світлі монетаристської теорії грошей 6
  3. Україна та міжнародні фінансово-кредитні установи 9
  Список використаної літератури 13
 • Міжнародно-правове регулювання праці

  ВСТУП 3
  1. Загальні відомості 4
  2. Міжнародно-правове регулювання праці 7
  Висновок: 16
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 19

 • Демографические проблемы

  Введение 3
  1. Глобальные демографические проблемы 4
  2. Причины возникновения демографических проблем и их эволюция 5
  3. Проблемы биосферы 7
  4. Демографическая ситуация в Украине 10
  Выводы 18
  Список использованной литературы 19

 • Аудиторські докази

  Вступ 3
  І. Теоретичні основи організації аудиторських доказів 4
  1.1. Економічна сутність аудиторських доказів 4
  1.2. Нормативно-правова база регулювання аудиторських доказів 6
  1.3. Завдання аудиторських доказів та їх напрями 10
  ІІ. Організація та методика аудиторських доказів 14
  2.1. Організація і планування аудиторських доказів (договори аудиту; ризик аудиту; план і програма аудиту) 14
  2.2. Методика аудиторських доказів 16
  2.3. Узагальнення результатів аудиту 25
  ІІІ. Комп'ютеризація аудиту 34
  Висновок 38
  Список використаних джерел 40
  Додатки 42

 • Політика формування і використання прибутку торгівельного підприємства

  ВCТУП 3
  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 6
  1.1 Економічна сутність прибутку торгівельного підприємства, та порядок його формування 6
  1.2 Фактори, що впливають на обсяги прибутку торгівельного підприємства 11
  1.3 Методичні підходи аналізу формування та використання прибутку 14
  2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ВАТ « » 29
  2.1 Аналіз динаміки та структури прибутку ВАТ « » 29
  2.2 Напрямки та обсяги використання прибутку 33
  2.3 Оцінка ефективності політики управління, формування та використання прибутку 41
  3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ВАТ « » 52
  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 59
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64
  ДОДАТОК 1. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ВАТ « » ЗА 6 МІС. 2008 Р. 68
  ДОДАТОК 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ВАТ « » ЗА 2007 Р. 72
  ДОДАТОК 3. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ВАТ « » ЗА 2006 Р. 76
 • Курсова робота з криміналістики „Судова балістика”

  Вступ 4
  1. Вогнепальна зброя як об’єкт судової балістики 7
  2. Боєприпаси як об’єкт судової балістики 15
  3. Криміналістичне дослідження слідів пострілу 21
  Висновки 29
  Список використаної літератури 32
 • РИНОК КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  Вступ 3
  1. Характеристика ринку корпоративних цінних паперів 3
  2. Поняття корпоративних облігацій 7
  3. Розвиток ринку корпоративних облігацій 10
  Висновок 16
  Список використаної літератури 18

 • Облік розрахунків з оплати праці (на прикладі підприємства)

  ВСТУП 3
  І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 6
  1.1.Заробітна плата як важлива ланка системи соціально-трудових відносин 6
  1.2. Економічний зміст поняття «заробітна плата» 9
  1.3. Системи, форми та види оплати праці 12
  1.4. Нормативні документи регламентуючі питання оплати праці 18
  ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 20
  2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ « » 20
  2.2. Організація обліку, структура бухгалтерії підприємства ТОВ « » 21
  2.3. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства ТОВ « » 23
  ІІІ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 26
  3.1. Облік особистого складу та використання робочого часу 26
  3.2. Побудова синтетичного і аналітичного праці та її оплати 31
  3.3. Облік розрахунків з працівниками по заробітній платі 36
  3.3.1. Утримання з заробітної плати 36
  3.3.2. Натуральна оплата праці 37
  3.3.3. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати в зв'язку з затримкою строків її виплати 39
  ВИСНОВКИ 43
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46
  ДОДАТКИ 52 - 58
 • Культурологічні ідеї у праці Норберта Еліаса "Придворное общество"

  Вступ 3
  1. Королівський двір як культурологічне явище 4
  2. Роль ножа і виделки у розвитку цивілізації 7
  3. Королівський двір як соціально-політичний інститут 11
  Висновки 14
  Література 17

 • Завдання з менеджменту персоналу

  1.Загальна характеристика навчальних планів бакалаврів з спеціальності „Менеджмент організації” 3
  2. Аналіз і анотації програм навчальних дисциплін 9
  Список використаної літератури 14
 • Роль держави в міжнародній торгівлі

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ - ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 6
  1.1. Сучасні тенденції міжнародної торгівлі 6
  1.2. Політика лібералізації та протекціонізму - переваги та недоліки застосування 18
  РОЗДІЛ 2. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: ЗАХОДИ Й ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ ОБМЕЖЕНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ 26
  2.1. Поєднання тарифних і нетарифних методів регулювання 26
  2.2. Неекономічні методи регулювання ЗЕД 28
  РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ: РОЛЬ ТА НАСЛІДКИ ЧЛЕНСТВА У СОТ 33
  ВИСНОВКИ 46
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48-52
 • Наука як система знань

  Вступ 3
  1. Поняття науки 4
  2. Класифікація наук 9
  3. Наука як система знань 12
  Висновки 17
  Список використаної літератури 18
 • Спеціалізація магазинів та їхня ефективність у сучасних умовах (організація і технологія торгівлі)

  ВСТУП 3
  1. Фактори, які визначають спеціалізацію магазину 5
  2. Особливості та переваги мережевого магазину ВАТ „Назва” 10
  3. Спеціалізація магазину ВАТ „Назва” 16
  4. Організація торговельно-технологічного процесу в магазині ВАТ „Назва” 24
  5. Ефективність діяльності магазину ВАТ „Назва” в сучасних умовах 28
  ВИСНОВКИ 34
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
  ДОДАТКИ 40

 • Наслідки вступу України до СОТ для сільського господарства країни

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. УМОВИ, ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ ВСТУПУ ДО СОТ 5
  1.1. Етапи формування та розвитку СОТ, організаційно-правові засади її функціонування 5
  1.2. Умови, принципи та засади вступу до СОТ 10
  1.3. Деякі особливості вступу в СОТ 15
  РОЗДІЛ 2. ШЛЯХ, МЕТОДИ, ПІДГОТОВКА, ТА МЕХАНІЗМИ ВСТУПУ ДО СОТ УКРАЇНИ 17
  2.1. Початок процесу вступу України до СОТ 17
  2.2. Інституціональне забезпечення процесу вступу України до СОТ 18
  2.3. Хронологія процесу вступу України до СОТ 24
  РОЗДІЛ 3. СОТ І УКРАЇНА. НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ 27
  3.1. Наслідки вступу України до СОТ 27
  3.2. Наслідки вступу України до СОТ для сільського господарства країни 29
  3.3. Формування державної політики підтримки розвитку аграрного сектору в умовах СОТ 40
  ВИСНОВКИ 48
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52
  ДОДАТКИ 56
 • Іудаїзм: історія поширення та сучасний стан

  1. Історія поширення іудаїзму. Священні книги іудаїзму (Тора, Талмуд) 3
  2. Віровчення іудаїзму. Звичаї та традиції єврейської общини 6
  3. Іудаїзм в сучасній Україні. Хасидизм 8
  4. Іудаїзм у сучасному світі 11
  Список літератури 13
 • Формування цільових функцій і місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства

  1. Формування цільових функцій і місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства 3
  2. Структура та функції служби контролінгу на підприємстві 8
  Список використаної літератури 14
 • Поняття, завдання, система і значення Особливої частини кримінального права

  Вступ 3
  1. Поняття Особливої частини кримінального права 4
  2. Завдання Особливої частини кримінального права 9
  3. Значення Особливої частини кримінального права 13
  4. Система Особливої частини кримінального права 16
  Висновки 23
  Список джерел 25
 • «Жіноча література» І. Бахман

  Вступ 3
  Жіноча душа поезії Бахман 5
  Служіння Слову. Проза 10
  Висновки 17
  Список використаної літератури 18

 • Позиціонування телевізорів на ринку України

  Вступ 3
  1. Стан ринку телевізорів в Україні 5
  2. Характеристика асортименту телевізорів представлених на ринку України 13
  3. Структура асортименту телевізорів на підприємстві ТОВ "Назва" 19
  4. Порівняльне тестування телевізорів різних виробників 22
  5. Оцінка конкурентоспроможності телевізорів різних виробників 30
  Висновки і пропозиції 37
  Висновки 38
  Список використаної літератури 40

 • ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ВІЛЬНОДУМСТВА

  1. Поняття вільнодумства та його значення в духовній культурі людства 3
  2. Історичні форми критики релігії 4
  3. Вільнодумство як складова секуляризації 9
  4. Природничонаукове вільнодумство, його значення для розвитку науки 10
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 • Судові та правоохоронні органи України

  Вступ 3
  1. Поняття і суть судової влади, її головні ознаки і повноваження 4
  2. Система органів попереднього слідства в Україні 7
  Висновок 13
  Бібліографія 14
 • Екологічне право

  Вступ 3
  1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони 4
  2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу 7
  3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу 15
  Висновок 21
  Список літератури 22
 • РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВИ

  Вступ 3
  1. Основні Засади зовнішньоекономічної діяльності 3
  2. Регулювання торговельної діяльності 7
  3. Іноземне інвестування 11
  Висновок 13
  Список використаної літератури 14

 • Соціальна політика: суть, основні принципи

  ВСТУП 3


  1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 4

  2. НАПРЯМКИ ТА ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 10


  ВИСНОВКИ 14
  ЛІТЕРАТУРА 16
 • Види підприємницької діяльності


  Вступ 3
  1. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності 4
  2. Види господарської діяльності 7
  Висновок 21
  Список використаних джерел 22

 • Методи і шляхи впровадження АРМ бухгалтера на підприємстві

  Вступ 3
  1. Значення АРМ бухгалтера на підприємстві 4
  2. Методи і шляхи впровадження АРМ бухгалтера на підприємстві 9
  Висновки 14
  Список використаної літератури 15
 • Політична система суспільства


  Вступ 3
  1. Сутність політичної системи суспільства, її структура та функції. 4
  2. Типологія політичних систем. 8
  3. Політична система сучасної України. 9
  Висновки 12
  Бібліографія 13

 • Що корисного можна взяти з Італійської економічної моделі для України? Чим вона мені подобається?

  ЩО КОРИСНОГО МОЖНА ВЗЯТИ З ІТАЛІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ УКРАЇНИ? ЧИМ ВОНА МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ?
  ЛІТЕРАТУРА
 • Існуючі проекти національної інформаційної мережі в економіці

  Вступ 3
  1. Роль інформаційних систем та інформаційних мереж в економіці 5
  2. Правове забезпечення інформатизації та розвитку національних інформаційних мереж в Україні 12
  3. Пріоритетні напрямки розвитку національної інформаційної мережі в економіці 17
  Висновки 29
  Література 32

 • Організація роботи менеджера вищої ланки керування при підготовці прийняття рішення

  Організація роботи менеджера вищої ланки керування при підготовці прийняття рішення
  Література
 • Правові основи організації та ліцензування підприємницьких структур

  Зміст

  1. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності 3
  2.Ліцензування окремих видів підприємницької діяльності 10
  3.Органи ліцензування, умови 14
  Список використаної літератури 19
 • Поєднання Східного та Західного культур

  Зміст
  Вступ 4
  Г.В.Ф. Гегель про взаємини Сходу й Заходу 5
  А. Шопенгауер про протистояння західної й східної культур 8
  Захід і Схід як зіткнення цивілізацій 12
  На шляху до єдиної світової культури 16
  Висновок 19
  Список використаної літератури 21
 • Контрольна робота бухоблік

  1. теоретичне завдання 3
  1.1 Які є задачі бухгалтерського обліку в період розвитку управлінського та фінансового його аспекту 3
  1.2. Дати поняття принципів бухгалтерського обліку 11
  2. Практичне завдання 15
  Скласти схему структури управління одного із підприємств (підприємство на свій вибір) 15
  Література 20

 • Історичний огляд ландшафтного розвитку як науки

  ВСТУП. 3
  ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ЛАНДШАФТНОГО РОЗВИТКУ ЯК НАУКИ. 3
  ВИСНОВОК 12
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 13
 • Планування трудових показників

  1. Зміст плану з праці 3
  2. Методи планування підвищення продуктивності праці за техніко-економічними чинниками 5
  3. Баланс робочого часу одного робітника, методика його розроблення 10
  4. Категорії чисельності працівників та методи їх розрахунків 15

  Література 18

 • Логістика в туризмі

  1. Управління пасажиропотоками в логістичній системі підприємств туристичної індустрії 3
  2. Операційно - логістичний інтерфейс 15
  3. Оптимізація збутової діяльності підприємств туристичної індустрії 19
  Література 23

 • Роль біржової торгівлі у функціонуванні ринку зерна

  Вступ 3
  1. Загальна характеристика біржової торгівлі 4
  2. Аналіз ринку зерна в Україні 10
  3. Роль біржової торгівлі у функціонуванні ринку зерна 21
  Висновок 27
  Список використаної літератури 29

  Предмет дослідження: здійснення біржової торгівлі в Україні та на ринку зерна.
  Об’єкт дослідження: ринок зерна України.
 • Екологічні програми в туристичній діяльності

  Екологічні програми в туристичній діяльності
  Список літератури
 • Правові засоби захисту особи, майна, фізичної чи моральнішої недоторканості

  Вступ 3
  1. Правові засади захисті особи. 3
  2. Правові засади захисті майна. 8
  3. Правові засади захисті недоторканості. 12
  Література. 18
 • Порушення справи про адміністративні проступки: загальна характеристика та проблеми здійснення

  Вступ 3
  1. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки 4
  2. Правове регулювання та зміст стадії порушення справи про адміністративні правопорушення 21
  3. Проблеми здійснення стадії порушення справи про адміністративні правопорушення та шляхи їх подолання 35
  Висновок 38
  Перелік використаних джерел 39
 • Організація роботи менеджера при наявності дисциплінарних провин підлеглих виконавської ланки керування

  Організація роботи менеджера при наявності дисциплінарних провин підлеглих виконавської ланки керування 2
  Література 12
 • Спеціалізація міжнародного ринку сировини

  Вступ 3
  1. Ресурсно-сировиний потенціал світової економіки 4
  2. Спеціалізація сировинних ринків світу 9
  2.1 Засади міжнародної спеціалізації 9
  2.2 Спеціалізація міжнародних ринків 13
  3. Біржова торгівля та торгівля через аукціони та тендери 19
  Висновки 21
  Література 23
 • Організація роботи менеджера при складанні кредитного плану

  1. Сутність кредитного плану. 3
  2. Форми та види кредиту 3
  3. Визначення ціни кредитних ресурсів. 10
  4. Порядок роботи менеджера з кредитного планування. 13
  Література. 16
 • Контрольна робота з управлінського обліку

  1. Класифікації витрат за видами витрат 3
  1.1. Класифікація витрат за економічними елементами 3
  1.2. Класифікація витрат за статтями калькуляції 10
  2. Класифікація витрат за способами перенесення вартості на продукцію 20
  3. Приклад 23
  Для прикладу наведена калькуляція витрат виробництва сахарного піску зі сахарного буряку.
  Список використаної літератури 25
 • Исследование уровня эмоциональной нестабильности и тревожности у больных гипертонической болезнью

  Введение 3
  Раздел 1. Теоретический анализ современных взглядов
  на психологические аспекты гипертонической болезни 6
  1.1. Понятие психосоматики в медицине и психологии 6
  1.2. Гипертоническая болезнь как психосоматическое заболевание 11
  1.3. Влияние личности на развитие гипертонической болезни 14
  Раздел 2. Экспериментальное исследование уровня
  тревожности и эмоциональной нестабильности у больных
  гипертонической болезнью 17
  2.1. Тревожность и эмоциональная нестабильность
  как факторы развития болезни 17
  2.2. Характеристика выборки испытуемых 19
  2.3. Характеристика методов исследования 20
  2.4. Результаты и их интерпретация 25
  Выводы 40
  Список литературы 42
  Приложения 46-53
 • Економіка і організація діяльності фірми

  Вступ 3
  1. Організація і планування роботи медичної сестри 4
  Висновок до питання 1 10
  2. Програма планування сім’ї (центр планування сім’ї, економічне становище) 11
  Висновок до питання 2 19
  Висновки 20
  Література 22
 • Проблема захисту громадян на сучасному етапі становлення економіки

  Вступ 3
  1. Населення як ознака територіальних утворень 4
  2. Управління життєзабезпеченням міста й ЖКГ 8
  3. Управління безпекою населення 11
  4. Управління соціальною сферою 14
  Висновок 16
  Список використаної літератури 17
 • Необхідність та сутність науково-технічного регулювання. Організаційно-структурні засади державної науково-технічної політики

  Вступ 3
  1. Сутність державної науково-технічної політики та головні канали її підтримки 4
  2. Державна підтримка інноваційного підприємництва 8
  3. Зарубіжний досвід реалізації функцій держави в інноваційній сфері 12
  4. Напрямки вдосконалення держаdних заходів щодо підтримки розвитку науково-технічної сфери 16
  Висновки 23
  Список літератури 24
 • Розміщення продуктивних сил Франції

  Вступ 3
  1. Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу 5
  2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Франції: історичні , природні, демографічні, екологічні 7
  3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу території 12
  4. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства Франції 15
  4.1. Промисловість 15
  4.2. Агропромисловий комплекс 17
  4.3. Транспорт 21
  4.4. Сфера послуг 23
  5. Участь Франції у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв’язках 25
  6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Франції 28
  Висновки 31
  Список використаної літератури 32
  Додатки 34-35
 • Функції соціологічного знання

  Вступ 3
  1. Загальна характеристика функцій соціології 4
  2. Роль та значення соціологічного знання на сучасному етапі 13
  Висновок 16
  Список літератури 18

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>
© 2007-2020