От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Сторони та зміст договору довічного утримання

  Вступ 4
  Розділ I 7
  Загальна характеристика договору довічного утримання (догляду) 7
  1.1. Поняття договору довічного утримання 7
  1.2. Юридична природа та місце договору довічного утримання в системі договірного права України 16
  Розділ II 20
  Сторони та зміст договору довічного утримання 20
  2.1. Суб’єкти (сторони) договору довічного утримання. 20
  2.2. Права та обов’язки сторін за договором довічного утримання 30
  Розділ III 39
  Зміна та припинення договору довічного утримання 39
  3.1. Зміна договору довічного утримання 39
  3.2. Припинення договору довічного утримання та його наслідки 44
  Висновки 58
  Список використаних джерел: 63

 • Економіка підприємства

  1. Механізм утворення валового прибутку, фінансових результатів від операційної діяльності, фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності, фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування, чистого прибутку 3
  2. Фактори, що обумовлюють рівень витратомісткості продукції 12
  3. Задача 12 16
  Фінансова діяльність туристичного підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства є першою і найбільш необхідною інформацією як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. ...
  Список використаної літератури 21
  Додаток А 22
 • Особисте страхування і його місце в системі страхового захисту громадян

  Вступ 3
  1. Економічна необхідність і розвиток особистого страхування 4
  2. Характеристика форм та видів особистого страхування 5
  3. Сучасний стан та напрями удосконалення особистого страхування в Україні 7
  Висновок 18
  Список використаної літератури 20
 • Принципи менеджменту: застосовність управління, урахування інтересів, застосування на практиці

  Принципи менеджменту: застосовність управління, урахування інтересів, застосування на практиці 3
  Список використаних джерел 9

 • Психологія управління Варіант №19

  1. Фізична сумісність людей в колективі 3
  2. Головні завдання, з якими доводиться стикатися в процесі переговорів 7
  Література 15

 • Суть та принципи організації касових операцій в банках

  Вступ 3
  1. Сутність та організація виконання касових операцій в банках 4
  2. Принципи та організація здійснення касових операцій в банках 6
  3. Порядок здійснення касових операцій в банках 16
  4. Правила виконання касових операцій 20
  Висновки 22
  Список використаної літератури 24
 • Вдосконалення методики статистичного забезпечення обліку та аналізу прямих іноземних інвестицій

  Вступ 3
  1. Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки України 5
  2. Теоретичні основи залучення іноземних інвестицій в Україну та їх інформаційне забезпечення” 9
  3. Форма державного статистичного спостереження №10-зез “Звіт про іноземні інвестиції в Україну” 12
  4. Облік іноземних фінансових інвестицій 16
  5. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у I півріччі 2008 року 21
  6. Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. 30
  Висновки 33
  Література 37
 • Техніко-економічний аналіз господарської діяльності видавничо-поліграфічних організацій


  Вступ 3
  1. Характеристика ЗМУ «__» та його продукції 5
  2. Характеристика діяльності ЗМУ «__» 16
  2.1 Аналіз виробництва та реалізації продукції ЗМУ «__» 16
  2.2 Фінансові результати діяльності підприємства 25
  3. Проектні рішення покращення діяльності підприємства 36
  3.1 Визначення економічної ефективності застосування нової техніки 36
  3.2 Розрахунок економічних показників 48
  Висновки 51
  Список використаної літератури 52
  Додатки 54
 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ. ПОНЯТТЯ «МЕНЕДЖЕР» ТА «ЛІДЕР»


  ВСТУП 3


  1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ. ПОНЯТТЯ «МЕНЕДЖЕР» ТА «ЛІДЕР» 4

  2. ОСНОВНІ СТИЛІ ЛІДЕРСТВА В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 7

  3. ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЛІНІЮ ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ 11


  ВИСНОВКИ 17
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18
  ДОДАТКИ 20
 • Психологія управління

  1. Критерії стабільності трудового колективу 3
  2. Демократичний стиль управління колективом 10
  Список використаної літератури 13
 • Соціальна відповідальність та етика в менеджменті підприємства сфери туризму (на прикладі готелю "__")

  Розділ I - відсутній

  Розділ II. Аналіз соціальної відповідальності та етики в готелі «__» 3
  2.1. Загальна характеристика готелю „__" 3
  2.2 Оцінка основних економічних показників господарської діяльності готелю „__" 9
  2.3 Аналіз соціальної відповідальності та етики в готелі „__" 18
  Розділ 3. Шляхи підвищення соціальної відповідальності та етики готелю „__" 28
  3.1 Пропозиції з формування позитивного іміджу підприємства 28
  3.2 Напрями підвищення соціальної відповідальності та етики в менеджменті підприємства 33
  3.3 Економічна ефективність від запропонованих пропозицій в готелі „__" 39
  Висновки та пропозиції 50
  Список використаної літератури 54
  Додаток. Фінансова звітність готелю «__» за 2006 р. 58
 • Порівняльна оцінка доцільності фінансування придбання основних фондів по лізингу та основи використання кредитних ресурсів

  Вступ 3
  1. Економічна сутність і функції лізингу 4
  2. Кредит або лізинг? 6
  3. Організаційно-економічні основи лізингу повітряних суден 13
  Висновки 17
  Література 18
 • Контрольна робота менеджмент

  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ 3
  1. Бригадна форма організації підприємства і її роль у сучасній економіці 3
  2. Історія формування науки менеджменту 7
  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 18
  1. Дайте характеристику нових відносин між організацією і працюючими в ній людьми в умовах глобалізації економіки 18
  2. Наведіть приклади розширення обсягу робіт - маркетолога, бухгалтера, проектувальника 24
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 27
 • Засади організації міжнародного маркетингу

  ВСТУП 3


  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 4

  2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ (на прикладі холдингу «__» ) 17


  ВИСНОВКИ 23
  ЛІТЕРАТУРА 24

 • Господарські товариства. Поняття, види

  Вступ 3
  1. Поняття господарського товариства 4
  2. Види господарських товариств 9
  Висновок 14
  Список використаної літератури 15
 • Соціологія постмодерну

  ВСТУП 3
  1. Концепція змінних цінностей в епоху постмодернізма Р. Інглехарта 5
  2. Постмодернізм і суспільство споживання Ф. Джеймсона 11
  ВИСНОВОК 14
  Література 16
 • Сутність ЗЕД

  ВСТУП 3


  1. СУТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4

  2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 9

  3. ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСІТ 15


  ВИСНОВОК 19
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20
 • Контрольна робота маркетинг

  Вступ 3
  1. Процес розроблення нового продукту 4
  2. Основні етапи розробки та просування нових продуктів в готельному бізнесі 7
  Висновки 17
  Список використаних джерел 18
 • Формування документно-інформаційних ресурсів держави (України)

  Вступ 3
  1. Поняття про документно-інформаційний фонд (ресурс) 3
  2. Види ДІФ 4
  3. Нацiональна система електронного iнформацiйно-бiблiотечного та музейного ресурсу України 10
  Висновки 17
  Література 18

 • Міжнародна економіка

  1. Методи державного регулювання платіжного балансу 3
  1.1. Платіжний баланс і його макроекономічне значення. Фактори та наслідки дефіциту платіжного балансу 3
  1.2. Платіжний баланс як об’єкт державного регулювання 7
  1.3. Заходи врівноваження сальдо платіжного балансу 10
  2. Становлення інтеграційних процесів 15
  2.1. Передумови і напрямки інтеграційних процесів. Інтеграційні об’єднання 15
  2.2. Цілі і завдання інтеграції 21
  2.3. Етапи розвитку інтеграційних об’єднань 23
  Література 29
 • Лізингові операції підприємства при функціонуванні на зовнішньому ринку та шляхи їх удосконалення

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку міжнародних лізингових операцій 6
  1.1. Теоретичні засади та передумови поширення міжнародного лізингу 6
  1.2. Характеристика та основні тенденції розвитку світового лізингового ринку 14
  1.3. Вплив лізингової діяльності на макроекономічне становище країни 16
  1.4. Економіко-правові засади становлення лізингового бізнесу в країнах з перехідною економікою 24
  Розділ 2. Лізингові операції у хлібопекарській промисловості України 28
  2.1. Аналіз ефективності імпорту обладнання для української промисловості 28
  2.2. Теоретико-методологічні основи механізму розвитку галузі промисловості 31
  2.3. ТОВ “__” на ринку хлібопекарського обладнання України 39
  Розділ 3. Напрями удосконалення лізингових операцій підприємств 43
  3.1. Оцінка місткості лізингового ринку України та перспективи його розвитку 43
  3.2. Обгрунтування галузевих пріоритетів та стратегічних рішень поширення міжнародних лізингових операцій в Україні 48
  3.3. Організаційно-економічний механізм формування системи забезпечення міжнародного лізингу на регіональному рівні 51
  Висновки 55
  Література 59
 • Експертиза та аналіз державного бюджету

  1. Сутність і роль державного бюджету України 2
  2. Структура податкової системи України 6
  3. Аналіз основних напрямів видатків державного бюджету 9
  Список використаної літератури 14
 • Поняття управління проектами в сфері охорони здоров’я

  Вступ 3
  1. Основи управління проектами в підприємництві 4
  2. Складові соціального середовища проекту 12
  3. Проектний підхід в підприємництві 17
  4. Стратегічне управління системою охорони здоров’я в умовах соціально-економічних та суспільно-політичних трансформацій 21
  5. Стратегічне управління системою охорони здоров’я: інноваційний аспект 25
  6. Напрями інноваційних перетворень системи охорони здоров’я в Україні 29
  Висновки 33
  Література 36

 • Шляхи удосконалення заробітної плати в Україні

  Шляхи удосконалення заробітної плати в Україні. 3
  Список літератури 10

 • Господарські зобов’язання

  Вступ 3
  1. Поняття господарських зобов'язань та підстави виникнення 4
  2. Види господарських зобов'язань 7
  3. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань 10
  Висновок 17
  Список використаної літератури 18
 • Наукові школи та теорії менеджменту

  Вступ 3
  1. Сутність і роль наукових шкіл в сучасних умовах. 4
  2.Види наукових шкіл і теорій.Відміні особливості наукових шкіл 7
  Висновки 16
  Список використаної літератури 17
 • Право працівника на оплату праці та його захист


  Вступ 3
  1. Право працівника на оплату праці: загальні положення 4
  2. Механізми захисту та гарантування права працівника на оплату праці 7
  Висновки 13
  Бібліографія 15

 • Історія розвитку соціальної роботи в Україні

  Вступ 3
  1. Основні тенденції благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист 4
  2. Церковно-монастирські форми опіки 7
  3. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження. Соціальна допомога у Запорізькій Січі 10
  4. Українська соціальна робота в радянській системі 13
  5. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час 14
  6. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі 16
  Висновки 19
  Список літератури 20
 • Аудиторські докази

  Вступ 3
  І. Теоретичні основи організації аудиторських доказів 4
  1.1. Економічна сутність аудиторських доказів 4
  1.2. Нормативно-правова база регулювання аудиторських доказів 6
  1.3. Завдання аудиторських доказів та їх напрями 10
  ІІ. Організація та методика аудиторських доказів 14
  2.1. Організація і планування аудиторських доказів (договори аудиту; ризик аудиту; план і програма аудиту) 14
  2.2. Методика аудиторських доказів 16
  2.3. Узагальнення результатів аудиту 25
  ІІІ. Комп'ютеризація аудиту 34
  Висновок 38
  Список використаних джерел 40
  Додатки 42

 • Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

  Вступ 3
  1. Страхування від нещасного випадку на виробництві: завдання, принципи та особливості 4
  2. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: структура, завдання та повноваження 7
  3. Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань 9
  4. Обов'язки та відповідальність платників 14
  Висновок 17
  Список використаної літератури 19

 • Господарство та соціальна думка Давнього Єгипту

  Вступ 3
  І. ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ ЄГИПТУ 4
  1. Економічна думка Давнього Єгипту в писемних джерелах 4
  2. Іригація 5
  3. Особливості сільського господарства 6
  4. Ремісництво 7
  5. Будівництво 8
  6. Розвиток торгівлі 9
  ІІ. СОЦІАЛЬНА ДУМКА ДАВНЬОГО ЄГИПТУ 10
  1. Теоретичні засади давньоєгипетської держави 10
  2. Соціальне розшарування Єгипту 11
  3. Соціальні основи давньоєгипетської родини і моралі 15
  4. Давньоєгипетська релігія в системі суспільної свідомості 16
  Висновки 18
  Література 19
 • Податкова система контрольна

  1. Державна податкова служба в Україні: її структура, загальна характеристика, функції та права працівників органів ДПС 3
  2. Податок на промисел та державне мита: загальна характеристика платежів 8
  2.1. Податок на промисел 8
  2.2. Державне мито 9
  3. Задача 14
  Суб’єкт підприємницької діяльності – платник податку на прибуток в звітному кварталі має наступні показники діяльності:
  - обсяг реалізації власного виробництва (виручка від реалізації) становить 1,5 млн. грн.: в тому числі сума податку на додану вартість становить 250050 грн., акцизний збір – 120000 грн.;
  - вартість сировини і матеріалів, що були використані при виробництві реалізованої продукції становить 25000 грн. (без урахування ПДВ);
  - фонд заробітної плат найманого персоналу становить в звітному періоді 60000 грн.;
  - середньосписова чисельність штатних працівників підприємства 100 осіб (щомісячно та протягом кварталу не змінювалась);
  - при виробництві продукції використовувались основні засоби другої групи, балансова вартість на початок попереднього кварталу становила 5000 грн., сума амортизаційних відрахувань в попередньому кварталі становила 300 грн.
  Визначити:
  1. Величину скоригованого валового доходу підприємства:
  2. Величину валових витрат підприємства, в т.ч.
  3. суму нарахувань на ФОП – внесків до Пенсійного фонду України (за чинними ставками);
  4. суму нарахувань на ФОП – внесків до Фонду соціального страхування (за чинними ставками);
  5. Суму нарахувань на ФОП – внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (за чинними ставками).
  6. Суму комунального податку (за чинною граничною ставкою).

  Список використаної літератури 19

 • Механізм формування маркетингового комплексу туристичного підприємства

  Курсова бакалаврська

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ 6
  1.1. Маркетинг в туризмі: поняття, зміст і концепція 6
  1.2. Маркетинговий комплекс туристичного підприємства 9
  1.3. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 16
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « » 20
  2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 20
  2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 29
  2.3. Особливості маркетингової діяльності в туристському підприємстві 43
  РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « » 47
  3.1. Обгрунтування необхідності удосконалення маркетингового комплексу туристичного підприємства 47
  3.2. План заходів щодо удосконалення маркетингового комплексу туристичному підприємства 59
  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 69
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 74
  ДОДАТКИ 79

 • Статистика контрольна. Варіант №5

  Варіант №5
  1. Складові плану статистичного спостереження.
  2. Середні величини, їх види та умови застосування.
  3. Планом на звітний рік передбачалось збільшення обсягів виробництва на 5%. План перевиконано на 1%. Визначте відносну величину динаміки.
  4. За наведеними нижче даними визначте модальний та медіанний розмір стажу роботи:
  Стаж роботи, років Частка працівників, %
  До 3 5
  3 – 5 25
  5 – 7 45
  7 – 9 15
  9 і більше 10
  5. Динаміка житлового фонду міста характеризується такими даними:
  Рік Загальна площа житла на кінець року, тис. см2
  1993 4860
  1996 6012
  1999 7204
  2002 7596
  Обчислити та прокоментувати ланцюгові, базисні та середньорічні характеристики інтенсивності динаміки.
  6. Обсяги продажу товарів в магазині становили:
  Групи товарів Товарообіг за вересень
  в поточних цінах,
  тис. грн. Індекс фізичного
  обсягу продаж у
  жовтні
  А 180 1,240
  Б 50 1,126
  В 70 1,150
  Визначити:
  1) зведений індекс фізичного обсягу продаж;
  2) зведений індекс цін за умови, що товарообіг зріс на 15,2%.
  7. Відомі дані 1%-го безповторного вибіркового обстеження 16-ти сімей:
  N Число членів сім’ї, чол. N Число членів сім’ї, чол.
  1 3 9 4
  2 4 10 3
  3 4 11 5
  4 2 12 2
  5 6 13 6
  6 2 14 4
  7 3 15 2
  8 3 16 2
  Визначити середній розмір сім’ї у вибірці та побудувати довірчий інтервал для середнього розміру сім’ї у генеральній сукупності з імовірністю 0,997. Як зміниться гранична помилка вибірки, якщо її обсяг збільшити вдвічі?
 • Операційний менеджмент

  1. Гнучкість та адаптивність операційних систем 3
  Висновок 10
  2. Особливості операційного менеджменту в організації паломництва 10
  Висновок 14
  3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (туристичне підприємство) 15
  Висновок 18
  Література: 18

 • Курсова робота з криміналістики „Судова балістика”

  Вступ 4
  1. Вогнепальна зброя як об’єкт судової балістики 7
  2. Боєприпаси як об’єкт судової балістики 15
  3. Криміналістичне дослідження слідів пострілу 21
  Висновки 29
  Список використаної літератури 32
 • Монетарна та фіскальна економічна політика

  ВСТУП 3


  1. ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 4

  2. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 10


  ВИСНОВКИ 19
  ЛІТЕРАТУРА 20

 • Контрольна робота логістика

  1. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЛОГІСТИКУ І НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ КОНЦЕПЦІЇ 3
  2. ЦІЛІ І СУТНІСТЬ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 7
  ЛІТЕРАТУРА 11
 • Економіка підприємства. Варіант № 32

  1. Планування потреби підприємства у виробничих запасах. Форми та методи оперативного управління виробничими запасами 3
  2. Чинники, що обумовлюють рівень ефективності використання ресурсів. Основні напрями підвищення ефективності ресурсного потенціалу підприємства 11
  Список використаної літератури 16

 • Економіка підприємства контрольна

  1. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття 3
  2. Суб’єкти соціального партнерства. Предмет переговорів на всіх рівнях управління 10
  3. Методи аналізу продуктивності праці 15
  4. Задача 21
  такими даними із табл. 7.
  рейсова швидкість, км / год. 740
  місячна санітарна норма нальоту на екіпаж, год 65

  Таблиця
  Склад екіпажу Кількість Розмір відрядної оплати праці інших членів екіпажу до оплати праці командира ПК, %
  Командир ПК 1
  Другий пілот 1 80
  Бортінженер 1 90
  Бортпровідник 5 30

  Група складності – ІІ, відрядна розцінка командира ПК за виконання льотної роботи – 5,87 грн./год. Нальот у ночі прийняти за 25 % від річного нальоту. За польоти у нічний час відрядні розцінки бортпровідників збільшуються на 15 %, іншим членам екіпажу – на 30 %.

  Література 23
 • Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення

  Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення
  Список використаних джерел:
 • Історичний дискурс психологізації культури

  Вступ 3
  1. Сутність психологізації культури 4
  2. Психологічний погляд на культуру 9
  3. Історичний аналіз психологічних аспектів культури 12
  4. Категорії культури 16
  Висновок 20
  Список використаної літератури 21
 • Контрольна робота Гроші і кредит

  1. Сутність та види грошових реформ 3
  2. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва 8
  3. Банківський кредит і його значення в структурній перебудові економіки 15
  Література 22

 • Сучасний стан та еволюція банківського права Німеччини

  ВСТУП 3
  1. Загальний огляд банківської системи Німеччини 4
  2. Особливості функціонування банківської системи Німеччини 7
  ВИСНОВКИ 19
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21
 • Формування системи туристичних пішохідних маршрутів на прикладі Одеської області

  ВСТУП 3
  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ 5
  1.1. Суть та класифікація спортивно-оздоровчого туризму 5
  1.1.1. Суть поняття «туризму» 5
  1.1.2. Основні засади спортивно-оздоровчого туризму 12
  1.2. Особливості організації пішохідного туризму 18
  1.3. Методологія створення пішохідних турів 27
  2. АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІШОХІДНИХ МАРШРУТІВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 35
  2.1. Туристичні ресурси України з активного туризму 35
  2.2. Характеристика особливостей розвитку туристичних ресурсів Одеської області 42
  3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПІШОХІДНИХ МАРШРУТІВ В ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 56
  3.1. Стан пішохідного туризму в Україні 56
  3.2. Розробка пішохідного туру в Одеської області 64
  3.3. Пропозиції щодо створення системи туристичних пішохідних маршрутів в Одеській області 86
  ВИСНОВКИ 92
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
  ДОДАТКИ 100
 • Необхідність обліку біологічних активів

  У статті наведені основні форми ведення бухгалтерського обліку біологічних активів на підприємствах, зайнятих сільськогосподарською діяльністю. Висвітлені проблеми, які виникають під час обліку. Визначена актуальність і необхідність ведення обліку біологічних активів. Розкриті шляхи його вдосконалення.
 • Цна та ціноутворення в галузі туризму

  1. Кон'юнктура ринку та ціноутворюючі фактори 3
  2. Встановлення цін на продукцію та послуги монопольних угрупувань 10
  3. Задача 13
  Собівартість виробу - 250 грн. Рентабельність - 26%. Роздрібна ціна 891 грн Торгівельна надбавка - 50% ціни посередницької організації. Посередницька націнка 10% відпускної ціни виробника. Визначити ставку акцизного збору.


  Література 14

 • Задачі державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

  Задача 1.

  На сесії Верховної Ради України 10 народних депу¬татів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента Україна із вимогою надання офіційної відповіді на нього у 10-денннй отрок. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відмовив, мотивуючи не тим, що депутатський запит до Президента повинен бути попередньо схвалений на засі¬данні Погоджувальної ради депутатських фракцій. Після чого народні депутати України направили свій запит до Секретарі¬ату Президента України.
  Чи відповідають дії народних депутатів України і головуючого на засіданні вимогам законодавства?
  Який порядок направлення і розгляду запиту до Президента Україна?
  Як має діяти у цій ситуації Секретаріат Президента Украї¬ни ?
  Задача 2

  Під час перебування Президента України з офіцій¬ним візитом за кордоном глава Секретаріату Президента України, здійснюючи моніторинг актів Кабінету Міністрів України, встановив, що постанова Кабінету Міністрів, на його погляд, прийнята з перевищенням повноважень уряду. У зв'язку з цим він видав розпорядження про зупинення дії по¬станови Кабінету Міністрів України до розгляду цього питання Президентом України.
  Чи відповідають дії глави Секретаріату Президенту України вимогам законодавства?
  З яких питань глава Секретаріату Президента України може видавати розпорядження?

  Задача 3

  Прем’єр-міністр України скликав засідання уряду і доручив міністру Кабінету Міністрів України протягом 24 годин організувати його проведення, повідомити членів Кабі¬нету Міністрів України та надати їм відповідні матеріали. У ході підготовки урядового засідання міністр Кабінету Міністрів України сформував проект порядку денного, визначив коло осіб, запрошених на засідання, до якого ввійшли: керівни¬ки деяких державних комітетів та служб. Голова Ради мініст¬рів Автономної Республіки Крим, голови профільних коміте¬тів Верховної Ради України, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники фахових управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України а також надав дозвіл щодо присутності на урядовому засі¬данні представників офіційних засобів масової інформації.
  Чи правомірні дії міністра Кабінету Міністрів Украї¬ни?
  Який порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України?
  Задача 4.

  Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних про¬блем міста Секретар міській ради відмовив вуличному комітету, пояснивши, що слухання проводяться на вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити і виконавчим комітетом міської ради.
  Прокоментуйте дії вуличного комітету і секретаря міської ради.
  Як відбувається організація слухань у місцевій раді (наведіть приклади, керуючим статутом територіальної громади та регламентом місцевої ради).
  Список джерел
 • Іудаїзм: історія поширення та сучасний стан

  1. Історія поширення іудаїзму. Священні книги іудаїзму (Тора, Талмуд) 3
  2. Віровчення іудаїзму. Звичаї та традиції єврейської общини 6
  3. Іудаїзм в сучасній Україні. Хасидизм 8
  4. Іудаїзм у сучасному світі 11
  Список літератури 13
 • Політична влада

  1. Сутність влади: основні наукові концепції. 3
  2.Специфіка політичної влади, її структура (суб’єкт, об’єкт, ресурси влади) 4
  З. Поняття легітимності та принцип поділу влади 9
  Література 14

Документы 101 - 150 из 23993
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020