От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Основи права

1. Правова норма, її елементи
2. Захист права власності. Закон України “Про власність”
3. Уступка вимоги та перевід боргу. Відповідальність за порушення зобов’язань
4. Дисциплінарні стягнення, порядок їх накладення та зняття
5. Касаційне оскарження судових рішень. Оскарження судових рішень в порядку нагляду. Вступ рішення в законну силу. Виконання рішень суду
6. Правове регулювання банкрутства

Використана література

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Господарський процесуальний кодекс України (із наступними змінами та доповненями) // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. - №6. - ст.56.
3. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України) від 5 квітня 2001 року.
4. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року.
5. Закон України “Про банкрутство” від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), - 1999. - №42-43. - Ст. 378.
6. Цивільне право України / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової - К.: Юрінком Інтер, 1999.

Рік написання: 2002
Інтервал: 1
© 2007-2019