От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Ринок

Вступ
Розділ 1. Поняття економічної суті ринку: суб’єкти та види
Розділ 2. Механізм функціонування ринку
Розділ 3. Ринкова інфраструктура як умови функціонування ринку
Розділ 4. Економічна ринкова модель для України
Висновки
Список використаної літератури

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: у 2-х частинах. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2000.
2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. - К.: Вища шк., 1995.
3. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основи економіки. - К.: Вища шк.-Знання, 1998.
4. Економіка (основи загальної економічної теорії) / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. - К.: Знання, 1997.
5. Економічна теорія. Макроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. - К.: Заповіт, 1997.
6. Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О. та ін. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Вища шк. — Знання, 1997.
7. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. – К.: Вікар, 1999.
8. Котлер Ф. Основи маркетинга. - М., 1990.
9. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы: В 2т. – М. 1992. - Т. 1.
10. Маршалл А. Принципи политической экономии / Пер. с англ. - М., 1984.
11. Мельник ОМ. Особливості нового етапу в антиінфляційній політиці України // Фінанси України. - 1998. - №9. - С.101.
12. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. – Львів: Українські технології, 1999.
13. Основи економічної теорії.кн.1,2 / За ред. Ніколенка Ю.В. - К.: Либідь, 1998.
14. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред.. Климка Г.Н, Нестеренка В.П. - К.: Вища шк. - Знання, 1997
15. Пилипчук В. Економічну кризу можна відмінити, якщо ... // Голос України. - 1997. - 2 груд.

Рік написання: 2003
Інтервал: 1,5
© 2007-2019