От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Управління оборотними коштами

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ 1. Економічний зміст оборотного капіталу підприємства та
особливості управління ним.................................................................5
1.1. Економічна суть і класифікація оборотного капіталу.................5
1.2. Особливості складу і структури оборотних коштів
промислового підприємства...........................................................9
Розділ 2. Аналіз джерел формування та ефективності використання
оборотного капіталу підприємства ВАТ Агропромислова
група Закарпатський сад ....................................................................14
2.1. Аналіз джерел формування оборотних коштів
підприємства ВАТ Агропромислова група
Закарпатський сад ..........................................................................14
2.2. Оцінка ефективності використання оборотного капіталу..........24
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності використання
оборотного капіталу підприємства у сучасних умовах
розвитку економіки...............................................................................29
Висновки................................................................................................................36
Список використаної літератури.........................................................................38


Рік написання: Вер.05
Інтервал: 1
© 2007-2019