От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Мотивація міграцій

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ 1. Особливості розвитку світових міграційних процесів......................5
1.1. Масштаби, форми й основні напрямки сучасних
міграційних процесів..............................................................................5
1.2. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили............10
Розділ 2. Мотивація міграційних процесів в Україні.......................................14
2.1. Розвиток міграційних процесів в Украні............................................14
2.2. Рівень безробітності в Україні як один із головних процесів
розвитку міграційних процесів............................................................24
Розділ 3. Проблеми територіального розміщення трудових ресурсів
України, які впливають на міграційні процеси в Україні................28
3.1. Попит та пропозиція робочої сили......................................................28
3.2. Сучасні проблеми ринку праці в Україні та перспективи
їх вирішення............................................................................................33
Висновки................................................................................................................37
Список використаної літератури.........................................................................40
Додатки...................................................................................................................42Рік написання: Тра.06
Інтервал: 1,5
© 2007-2020